Тецький Артем Григорович

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (ХАІ)

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202894656

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tqripcQAAAAJ&hl=en

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Artem_Tetskyi

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1745-2452

 

Освіта:

Закінчив з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2015 році. З 2015 по 2018 рік – аспірант кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, тема роботи – «Методи інформаційної технології забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом при створенні Web-застосунків».

 

Наукові інтереси:

  • Кібербезпека Web-застосунків
  • Реверс-інжинірінг

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • "Операційні системи / Системне програмне забезпечення"
  • "Адміністрування та налагодження мереж"
  • "Сервісні платформи інформаційних мереж"
  • "Методи пентестінгу та кіберзахисту розподілених систем"

 

Публікації:

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та у закордонних виданнях.

А. Г. Тецкий, О. А. Ильяшенко, Д. Д. Узун. Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей. Практикум / под ред. В.С. Харченко – Министерство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». 2017. – 77 с.
Tetskyi A., Kharchenko V., Uzun D. Analysis of the Possibilities of Unauthorized Access in Content Management Systems Using Attack Trees // Proceedings of the PhD Symposium at 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI), Kyiv, May 16, 2018. Vol. 2122. P. 16-25.
Tetskyi A., Kharchenko V., Uzun D. Neural networks based choice of tools for penetration testing of web applications // Proceedings of the 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT'2018), Kyiv, May 24-27, 2018. P. 402-405.

 

Статті:

Аспекти кібербезпеки платформ дистанційного навчання / А. Г. Тецький, О. І. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2020. № 4 (96). С. 93–97. DOI: 10.32620/reks.2020.4.08. SCOPUS.
Тецький А. Г. Аналіз проблем і можливостей забезпечення безпеки Web-застосунків, створених за допомогою систем керування вмістом // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. / Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2019. Вип. 1 (53). C. 133-136. DOI: 10.26906/SUNZ.2019.1.133.
Tetskyi A. The method of selecting measures to protect the Web application against attacks // Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 4. C. 114-118. DOI: 10.20998/2522-9052.2018.4.19.
Тецкий А. Г. Применение деревьев атак для оценивания вероятности успешной атаки web-приложения // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. 2018. № 3 (87). C. 74-79. DOI: 10.32620/reks.2018.3.08.
Тецкий А. Г. Применение нейросетей для выбора инструментальных средств тестирования Web-приложений на проникновение // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. 2018. № 4 (88). C. 86-90. DOI: 10.32620/reks.2018.4.09.