Науково-технічний семінар «КриКТехС»

На кафедрі комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки з 31 травня 2001 працює постійно діючий Всеукраїнський науково-технічний семінар «Критичні комп'ютерні технології та системи».

Мета семінару КриКТехС:

 • обмін інформацією та обговорення результатів наукових досліджень і інженерних розробок в області критичних комп'ютерних технологій і їх комерційних додатків;
 • активізація впровадження науково-технічних розробок і програмних продуктів у комп'ютерних системах аерокосмічних, енергетичних і інших комплексів критичного застосування;
 • відбір науково-технічних матеріалів для публікації в спеціальних випусках збірок праць ХАІ.

Напрямки семінару КриКТехС:

 • системний аналіз надійності, живучості та безпеки комплексів критичного застосування;
 • методи і засоби оцінки та забезпечення відмовостійкості і живучості НВІС-архітектур (ПЛІС, процесорних матриць і ін.) і вбудованих систем управління реального часу;
 • моделювання, аналіз і технології розробки отказо- і катастрофостійкої локальних, корпоративних і глобальних комп'ютерних мереж;
 • методи та інструментальні засоби тестування, верифікації та сертифікації комп'ютерних засобів, систем, мереж і технологій;
 • методи і засоби моделювання, оцінки надійності та технології створення відмовостійких програмних засобів;
 • методи аналізу та управління ризиками в програмної інженерії та критичних проектах;
 • комп'ютерні системи та технології моніторингу технічної та екологічної безпеки;
 • алгебраїчні методи і технологічно-орієнтоване проектування алгоритмів і програм;
 • багатоверсійності комп'ютерні технології, системи і проекти.

Засідання науково-технічного семінару проводяться щомісяця на кафедрі комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки.

Запрошуємо взяти участь в роботі семінару викладачів, наукових співробітників, аспірантів, інженерів, студентів, розробників комп'ютерних систем і технологій.

 http://crictecs.csn.khai.edu/