Комп'ютерні системи та мережі (випускникам шкіл)

Основні обов'язкові компоненти освітньої програми:

 • Технології програмування;
 • Програмовні системи на кристалі;
 • Операційні системи;
 • Мобільне програмування;
 • Вбудовані системи;
 • Програмування систем IoT;
 • Паралельні та розподілені обчислювання;
 • Комп’ютерні мережі.


План підготовки студентів за освітньою програмою «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе вивчення сучасних інформаційних технологій.

Освітня програма формує знання та практичні навички з сучасних технологій розроблення систем на кристалі SoC, вбудованих систем, розподілених систем на основі IoT, а також комп'ютерних мереж на основі цих систем або готового обладнання для розподіленого зберігання та оброблення даних; технологій програмування, в тому числі веб, для розроблення розподілених систем оброблення даних; технологій налаштування та адміністрування комп'ютерних систем.

Крім цього, вони вивчають: технології локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Internet / Intranet); сучасні мови та технології програмування (С / С++, С#, Java, Phyton, JavaScript); архітектуру і особливості реалізації сучасних операційних систем (Windows 11, Linux); прикладних протоколів і сервісів INTERNET; розроблення вбудованих та IoT систем; WEB-технології (PHP, CSS, HTML); адміністрування мереж; DevOps.

Кваліфікація після закінчення навчання: бакалавр за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.

Індивідуальна траєкторія навчання "Проектування та тестування Web- і хмарних систем":

 • Комп'ютерний дизайн;
 • Web-технології;
 • Тестування систем;
 • Хмарні обчислення;
 • IoT системи;
 • Технології віртуальної реальності;
 • Розроблення мобільних систем.

 

Освітня програма зі спеціальності 123 "Комп'ютерні системи та мережі"

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр