Аспірантура

 Вступний іспит до аспірантури відбувається відповідно до «Правилами прийому до аспірантури і докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у 2019 році »в формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційних комісія з певної спеціальності, склад якої затверджується наказом ректора університету. Результати фахового іспиту визначаються за 5-бальною шкалою.

  Програма включає основні розділи спеціальних дисциплін, що викладаються студентам Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, освітнього ступня магістр з спеціальностей напряму «Інформаційні технології»: 121 - Інженерія програмного забезпечення, 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 - Комп'ютерна інженерія, 125 - Кібербезпека та захист інформації.
   Програма підготовлена ​​за участю проектних груп кафедр «Комп'ютерні системи, мережі та кібербезпека», «Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційні управляючі системи», обговорена і затверджена на засіданні вченої ради університету.

 

Програма для 123 - Комп'ютерна інженерія доступна за посиланням.
Програма для 125 - Кібербезпека та захист інформації доступна за посиланням.