Науково-технічний семінар «Гарантоздатні Інформаційні Технології»

Положення про проведення молодіжного науково-технічного семінару «Гарантоздатні Інформаційні Технології»

Мета:

1. Залучення до обміну досвідом науково-педагогічних кадрів

2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

3. Підготовка до публічного захису наукових досліджень

4. Оцінка та обговорення результатів наукових досліджень

 

Задачі:

1. Формування рекомендацій щодо вдосконалення наукових досліджень

2. Вдосконалення майстерності презентації наукових досліджень

 

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти та наукові-керівники.

Періодичність засідань: один раз на тиждень

Координація: відповідальний за координацію на 2020/2021 н. р. аспірант Карпенко А.С.

Організація і підготовка засідань: підготовка до засідання відбуваються шляхом обрання доповідаючого, який у свою чергу готує презентаційний матеріал. Презентаційний матеріал повинен складатися з 10-15 слайдів, де зазначені наступні відомості: титульний слайд, контент, мета і задачі, основні результати, висновки. Виступ на семінарі здійснюється шляхом використання майданчику Google Meet, та має тривати не більше ніж 60 хв. і в таких проміжках часу: організаційні питання – 5 хв., доповідь – 15 хв., запитання та обговорення 30-40 хв. Обрання доповідаючого на наступне засідання здійснюється  за графіком та координацією з відповідальним.