Про нас

Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503)

Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки більше 20 років є випускаючою кафедрою за двома напрямками і п'ятьма спеціалізаціями. Протягом 4 років студенти отримують базову вищу освіту, навчаються за бакалаврськими програмами, що включає фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку.

Фундаментальна підготовка: вища математика, дискретна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фізика, основи програмування та ІТ, моделі і структури даних, теорія алгоритмів і методи обчислень.

Професійно-орієнтована підготовка: 

  • Програмні технології (програмування, архітектура комп'ютерів, об'єктно-орієнтоване програмування, системне програмування, системне програмне забезпечення, організація баз даних, розподілені і паралельні обчислення, хмарні і мобільні рішення, WEB-дизайн та ін.)
  • Програмовані компоненти і технології (комп'ютерна мікроелектроніка і схемотехніка, комп'ютерна логіка, мікропроцесорні БІС, периферійні пристрої, автоматизоване проектування комп'ютерних систем і ін.)
  • Системні і мережеві технології (комп'ютерні системи та мережі, системний аналіз і CASE-технології, надійність і відмовостійкість комп'ютерних систем і мереж, безпеку і захист інформації та ін.)

Після захисту кваліфікаційної роботи їм вручається перший диплом про базову вищу освіту з присудженням відповідної кваліфікації бакалавра з комп'ютерної інженерії (безпеки інформаційних і комунікаційних систем). Бакалаври з урахуванням результатів навчання мають можливість здобути повну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації магістра і другий диплом згідно з міжнародними стандартами.

Науково-педагогічний колектив кафедри включає 9 докторів і 27 кандидатів наук, 10 професорів і 21 доцента, висококваліфікованих викладачів, що мають практичний досвід розробки сучасних програмних систем і комп'ютерних мереж. Серед викладачів кафедри - заслужені винахідники України, лауреати премії Президента і Кабміну України. Практична підготовка здійснюється на базі сучасних лабораторій технологій програмування, системного програмного забезпечення, мережевих, веб-і хмарних технологій, мікропроцесорів і програмованої логіки, інтернету речей, захисту інформації та індустріальної безпеки, мобільних смарт-систем, а також центру критичного комп'ютингу, академії Cisco, лабораторій ЕРАМ, STM і ін.

Студенти, які навчаються на кафедрі, регулярно беруть участь і є переможцями обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів з програмування та комп'ютерних систем, мають гранти національних і світових фондів, ІТ-компаній.

Вчені кафедри спільно з аспірантами та студентами проводять теоретичні дослідження і практичні розробки в області надійних і безпечних програмних систем і комп'ютерних мереж для критичних і комерційних додатків, регулярно беруть участь в міжнародних конференціях, європейських проектах, стартап-конкурсах.

На кафедрі працює міжгалузевий науково- технічний семінар «Критичні комп'ютерні технології та системи», ведеться інтенсивна підготовка кандидатів (PHD) і докторів (DRS) наук.

Кафедра має тісні науково-технічні зв'язки більш ніж з 30 високотехнологічними підприємствами Харкова, України, Великобританії, США, ФРН, Швеції та інших країн, бере участь у виконанні реальних проектів в області розробки програмних систем, комп'ютерних технологій для аерокосмічних, енергетичних галузей, банкінгу, медицини та ін.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри проходять стажування в університетах Лондона, Ньюкасла, Лідса (Англія), Неаполя, Пізи (Італія), Стокгольма (Швеція), Нью-Йорка, Північної Кароліни (США), та ін.

За відгуками фірм і організацій, де працюють наші випускники (більше ніж в 15 країнах світу), можна стверджувати, що кафедра та університет дає високу фундаментальну, професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку.

Це дозволяє їм уже на старших курсах і після випуску успішно вирішувати практичні завдання на одному з найдинамічніших ринків інформаційних технологій.