Системне програмування (молодшим спеціалістам)

Основні дисципліни, що формують кваліфікацію:

 • Системне програмування
 • Системне програмне забезпечення
 • Компонентно-орієнтована розробка ПО
 • Системне програмування в мережах
 • Розподілені системи обробки інформації
 • Системи реального часу
 • Управління проектами складних програмних комплексів
 • Тестування і верифікація ПО

Студенти, що навчаються за спеціальністю СП, отримують підготовку в галузі інформаційних технологій, аналогічну спеціальності КСМ. Крім цього, вони вивчають: сучасні технології програмування і управління апаратними ресурсами ПК; сучасні засоби розробки ПЗ; WEB-програмування; архітектуру і особливості реалізації сучасних ОС; ПО для суперкомп'ютерів; технології паралельного програмування, розподілених обчислень і зберігання даних.

Фахівці з СП займаються розробкою і комплексуванням програмно-апаратних засобів, багатопроцесорних систем, систем розподіленої обробки інформації для різних додатків.

Спеціалізації:

 • Web- і Cloud-технології і сервіс-орієнтовані системи
 • Комп'ютерний дизайн та анімація
 • Верифікація, експертиза і сертифікація програмних систем
 • Технології та системи розподіленої обробки даних

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр