Навчальні матеріали

Лекції

 

Українськими університетськими командами за підтримки колег з академічних закладів країн ЄС, що входять до консорціуму проекту ALIOT підготовлена книга, що складається з трьох томів, містить теоретичні матеріали для лекцій та тренінгів, розроблених в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS +. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, дослідників і розробників систем IoT. Том 1 описує проблеми, принципи і технології Інтернету речей (IoT) і Інтернету всього (IoE). Книга складається з 4 частин для відповідних магістерських курсів: основи IoT, IoE і Веб речей (розділи 1-4), наука про дані для IoT (розділи 5-8), мобільні і гібридні IoT обчислення (розділи 9-11), IoT технології для кіберфізіческіх систем (розділи 12-15).

ALIOT_Multi-Book_Volume1_web.pdf

Том 2 описує моделі, методи моделювання та розробки для Інтернету речей (IoT). Книга складається з 4 частин для відповідних докторантських курсів: моделювання систем на основі IoT (розділи 16-19), програмно-визначувані мережі і IoT (розділи20-23), надійність і безпека IoT (розділи 24-27), розроблення і впровадження систем на основі IoT (розділи 28-31).

ALIOT_Multi-Book_Volume2_web.pdf

Том 3 описує методи і інструменти для створення, оцінки та впровадження Інтернету речей(IoT) в різних областях індустрії та гуманітарних застосунків. Книга складається з 6 частин для відповідних навчальних курсів: IoT для інтелектуальних енергосистем (розділи 32-35), IoT для інтелектуальних будівель і міст (розділи 36-39), IoT для інтелектуальних транспортних систем (розділи 40-43), IoT для медичних систем (розділи 44-47), IoT для систем моніторингу екології та безпеки (розділи 48-51), IoT для промислових систем (розділи 52-56).

ALIOT_Multi-Book_Volume3_web.pdf

 

Практикуми

 

Підготовлено книгу, що містить матеріали практичної частини магістерського курсу “Основи Інтернету речей”, розробленого в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2- CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS+. Книга складається з 9 лабораторних робіт для модуля цього курсу “Архітектури та платформи Інтернету/Вебу речей. Лабораторні роботи включають завдання для вивчення платформ і розроблення систем індустріального Інтернету і Вебу речей з використанням Arduino, PLCNext та інших засобів. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, розробників систем IoT.

ALIOT_MC0_Arch and Emd of IoT and WoT_web.pdf

Підготовлено книгу, що містить матеріали практичної частини магістерського курсу “Основи Інтернету речей”, розробленого в рамках проекту Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications / ALIOT, 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2- CBHE-JP, 2016-2019, що фінансується програмою ЄС ERASMUS+. Книга складається з 3 частин для відповідних модулів: Основні поняття сфери застосування і виклики Інтернету речей; Стандарти і метрики для систем Інтернету речей; Комунікації та протоколи Інтернету речей. Книга призначена для магістрантів і аспірантів, які вивчають технології IoT, програмну і комп’ютерну інженерію, комп’ютерні науки. Може бути корисною для викладачів університетів і навчальних центрів, розробників систем IoT.

ALIOT_MC1_Fund of IoT_web.pdf

Підготовлено матеріали практичної частини курсу “MС2. Data Science for IoT and IoE”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання надаються теоретичні аспекти розроблення та впровадження IoT – систем. Наведені базові концепції та підходи науки про дані для IoT – систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_MC2_DS for IoT and IoE_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу “MC3. Mobile and hybrid IoT-based computing”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Навчальний матеріал, представлений у цій практичній частині магістерського курсу, висвітлює основні теми розробки додатків для iOS та Android та використання їх для систем IoT. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_MC3_Mobile and hybrid IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу МC4 “Технології інтернету речей для кіберфізичних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведено структуру курсу, навчальні матеріали, приклади завдань для семінарів, практичних і лабораторних робіт, а також методичні рекомендації для самопідготовки і перевірки знань з дисципліни, та критерії їх оцінювання. Матеріал подається послідовно для формування цілісної картини сучасного стану, синергії, перспектив розвитку та досліджень технологій інтернету речей і кіберфізичних систем. Увага акцентується на концептуальних питаннях моделювання, аналізу, синтезу і практичного впровадження КФС, та ролі ІоТ на всіх етапах життєвого циклу складних комп’ютеризованих систем. Призначено для магістрів університетів у галузі інформаційних технологій: комп’ютерних наук та інформаційних систем і технологій, кібербезпеки, системного аналізу, програмної та комп’ютерної інженерії, а також викладачів відповідних курсів, інженерів та науковців, які займаються розробкою та впровадженням технологій КФС та IoT.

ALIOT_MC4_IoT Tech for CPS_web.pdf

Розроблено практичні матеріали навчального PhD курсу “Моделювання систем Інтернету речей” в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT 73818- EPP-1- 2016-1-UK- EPPKA2-CBHE- JP Internet of Thing: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications. Книга присвячена опису методів для міждисциплінарних досліджень з моделювання систем Інтернету речей. Проаналізовано використання методів математичного і натурного моделювання ІоТ систем. Надано навчальний план, опис лабораторних робіт та рекомендації щодо самостійного вивчання курсу. Книга підготовлена для аспірантів університетів, які проводять дослідження з комп’ютерної безпеки, комп’ютерної та програмної інженерії, систем Інтернету речей. Вона може бути корисною для лекторів та викладачів, які проводять заняття на відповідних курсах.

ALIOT_PC1_Sim of IoT Sys_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC2 “ Програмно-конфігуровані мережі та ІoТ ”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818- EPP-1- 2016-1-UKEPPKA2- CBHE- JP). Матеріали для практикуму призначені для докторантів у галузі комп’ютерних мереж, інженерії програмного забезпечення тощо та спрямовані на надання необхідних знань та практичних навичок щодо використання емулятора Mininet для вирішення типових інженерних завдань, що охоплюють, зокрема, аспекти програмування для вирішення завдань автоматизації. Крім того, практикум присвячено дослідженням, розробці, впровадженню та тестуванню IoT-рішень на основі SDN, а також впровадженню DevOps методології в контексті ІоТ і великих даних. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC2_SDN and IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC3 “Надійність та безпека IoT”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти розробки та впровадження надійних та безпечних IoT систем. Вивчаються основні концепції та підходи до розробки і імплементації IoT систем, моделі для надійності та безпеки IoT пристроїв та систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC3_Dep and Sec of IoT_web.pdf

Розроблено матеріали практичної частини курсу PC4 “Розробка та впровадження IoT систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти розробки та впровадження надійних та безпечних IoT систем. Вивчаються основні концепції та підходи до розробки і імплементації IoT систем, моделі для надійності та безпеки IoT пристроїв та систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напря-мами IoT, кібербезпеки в мережах, комп’ютерних наук, комп’ютерної та програмної інженерії, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_PC4_Dev and Imp of IoT_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM1 “IoT для розумної енергетичної мережі”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний практичний матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для розумної енергетичної мережі. Вивчаються IoT-інфраструктура для інтелектуальної енергетичної мережі на основі пристроїв вбудованих систем. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для розумної енергетичної мережі, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямами IoT систем, розумних енергетичних мереж, вбудованих систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM1_IoT for Smart En Gr_web.pdf

Розроблено практичні матеріали навчального модуля “IoT для розумних споруд та міст”, наведені в цій книзі, розроблені в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT 73818- EPP-1- 2016-1-UK- EPPKA2-CBHE- JP “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications”. Курс зосереджений на застосуванні технологій Інтернету речей при проектуванні та розробці систем розумного будинку та розумного міста. Розглядаються питання оцінки ризику в підсистемах Інтернету речей, розробка програмних та апаратних платформ на базі Arduino та Raspberry Pi. Вивчається також побудова систем розумного будинку на базі промислових мікроконтролерів та програмовної логіки. Курс буде корисний працівникам промислових компаній, які займаються розробкою та впровадженням систем розумного будинку або розумного міста. Книга може бути корисною також студентам університетів та викладачам, які проводять заняття по відповідним курсам.

ALIOT_ITM2_IoT for Smart Build and City_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ІТМ3 “IoT для інтелектуальних транспортних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Курс присвячений створенню бази знань для досліджень застосувань IoT для інтелектуальних транспортних систем та розробці навчальної програми для магістрів та аспірантів з Інтернет Речей. З точки зору методики було подано наступні програми: опис тренінгів та рекомендації щодо вивчення курсу. Книга орієнтована для студентів магістратури / докторантури, випускників, спеціалістів, державних та приватних компаній, ВНЗ, професійних асоціацій, науково-дослідних центрів, співробітників національної та європейської ІТ-індустрії, що діють у різних сферах застосування IoT. Це може бути корисно для викладачів, які проводять заняття на відповідних курсах.

ALIOT_ITM3_IoT for Int Trans Sys_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM4 “IoT для медичних систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для медичних систем. Вивчаються структури, моделі та технології розробки медичних IoT систем, сучасні методики і засоби проектування, модернізації та впровадження медичних IoT систем, а також розробка та апаратна оптимізація компонент IoT пристроїв в медичних системах. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для медичних систем, для аспірантів університетів, які навча-ються за напрямом IoT систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM4_IoT for Healthcare_web.pdf

Розроблена структура робіт з перевірки знань з курсу “Інтернет речей для систем моніторингу екології та безпеки”, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання аналізуються теоретичні і практичні аспекти використання ІоТ для систем екологічного моніторингу Вивчаються структури, моделі та технології розробки ІоТ для систем моніторингу екології та безпеки, сучасні методики і засоби проектування, модернізації та впровадження таких систем, застосування ІоТ технологій в інженерії інформаційної, функціональної та фізичної безпеки. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням ІоТ для систем моніторингу екології та безпеки, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом ІоТ систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM5_IoT for Ec, Saf, SMS_web.pdf

Розроблено матеріали тренінгової частини курсу ITM6 “IoT для промислових систем”, підготовленого в рамках проекту ERASMUS+ ALIOT “ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP). Наведена структура робіт з перевірки знань з курсу, відповідний тренінговий матеріал, приклади виконання завдань та критерії оцінювання. В процесі навчання наводяться теоретичні аспекти IoT для промислових систем. Вивчаються структури, моделі та технології розробки промислових IoT систем, сучасні методики і засоби проектування, модернізації та впровадження промислових IoT систем, застосування IoT технологій в інженерії, а також розробка та апаратна оптимізація блоків управління для IoT пристроїв в промислових системах. Призначено для інженерів, розробників та науковців, які займаються розробкою та впровадженням IoT для промислових систем, для аспірантів університетів, які навчаються за напрямом IoT систем, а також для викладачів відповідних курсів.

ALIOT_ITM6_IoT for Ind Sys_web.pdf