Випускникам шкіл

Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503) запрошує випускників шкіл, ліцеїв, гімназій та інших загальноосвітніх навчальних закладів з повною загальною середньою освітою для навчання за програмою підготовки бакалаврів.

Тривалість навчання: 4 роки

Напрямки підготовки:

- Комп'ютерні системи та мережі (КСМ) (ліцензійний обсяг - 85 місць; заочна Ф.О. - 15 місць)

- Системне програмування (СП) (ліцензійний обсяг - 85 місць; заочна Ф.О. - 15 місць)

- Програмовані мобільні системи і інтернет речей (ПМСІВ) (ліцензійний обсяг - 70 місць; заочна Ф.О. - 15 місць)

- Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) (ліцензійний обсяг - 30 місць)
 
- Кібербезпека індустріальних систем (КІС) (ліцензійний обсяг - 20 місць)

 

Профильний: Математика
Обов'язковий: Українська мова і література
Непрофильний: Фізика або іноземна мова