Короткий опис, структура і компоненти освітньо-професійної програми "Системне програмування"

Короткий опис, структура і компоненти
освітньо-професійної програми
"Системне програмування"

Освітня програма 123 Системне програмування

Основні обов'язкові компоненти освітньої програми:

- Технології програмування;

- Моделі та структури даних;

- Операційні системи;

- Web-технології;

- Технології Java;

- Бази даних;

- Тестування та забезпечення якості;

- Системне програмування.

Студенти, що навчаються за спеціальністю СП, отримують підготовку в галузі сучасних інформаційних технологій.

Освітня програма формує знання та практичні навички з сучасних технологій програмування і управління ресурсами комп'ютерних систем; системного програмування і системного ПЗ; технологій веб програмування, паралельного програмування для супер-комп’ютерів, розподіленої обробки і зберігання великих даних (технологій BigData).

 

Крім цього, вони вивчають: сучасні мови та технології програмування (С / С++, С#, Java, Phyton, JavaScript); сучасні засоби розроблення програм; бази даних (MS SQL Server, MySql); архітектуру і особливості реалізації сучасних операційних систем (Windows 11, Linux, Android); WEB-технології (PHP, CSS, HTML); системне програмування настільних, розподілених і мобільних систем; технології великих даних (BigData); технології тестування та забезпечення якості.

Кваліфікація після закінчення навчання: бакалавр за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.

Індивідуальна траєкторія навчання: Проектування та тестування Web- і хмарних систем

- Комп'ютерний дизайн;

- Web-технології;

- Тестування систем;

- Хмарні обчислення;

- Безпека веб-систем;

- Технології віртуальної реальності;

- Розроблення мобільних систем.

Профіль освітньо-професійної програми "Системне програмування"