Комп'ютерні системи та мережі (молодшим спеціалістам)

Основні дисципліни, що формують кваліфікацію:

  • Проектування комп'ютерних мереж
  • Адміністрування та налаштування мереж
  • Мережеві інформаційні технології
  • Системи управління базами даних
  • Методи моделювання та дослідження КСС
  • Комп'ютерні системи штучного інтелекту

План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій; технологій локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / Gigabit Ethernet, ATM, FDDI, Frame Relay, SONET / SDH, Internet / Intranet), включаючи принципи адміністрування; прикладних протоколів і сервісів INTERNET; сучасних операційних систем (Windows 2008 / XP / 7, Linux, Solaris, FreeBSD), включаючи їх налаштування і адміністрування; CASE-технологій і засобів автоматизованого проектування (ERWin, BPWin, Rational Rouse); розробка WEB-додатків; сучасні мови програмування (С / С ++, С #, PHP, Java) і платформи для розробки додатків (.NET і Java EE).

Фахівці займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж і систем.

В рамках спеціальності забезпечується можливість отримання спеціалізації по сучасним і перспективним мережним технологіям:

  • Бездротова мережа
  • Мобільні додатки
  • Розробка і розвиток корпоративних мережевих рішень

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр