Спеціальність 125 - Кібербезпека та захист інформації

 

Спеціальність 125 - Кібербезпека та захист інформації - це напрямок, який пов'язаний з розробкою, реалізацією, впровадженням та управлінням комплексними програмно-технічними системами захисту інформації в установі (компанії, підприємстві). Крім того, цей напрямок також пов'язане зі створенням і аудитом комп'ютерних систем, що впливають на безпеку транспортних, енергетичних, медичних та інших комплексів.

 

В рамках даної спеціальності існує спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

Фахівці в області кібербезпеки мають базові знання та навички в застосуванні законодавчої бази в галузі інформаційної та функціональної безпеки (ІБ і ФБ), розробці технологій і засобів захисту інформації, застосуванні стандартних і проектуванні нових криптографічних алгоритмів для захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, реалізації системи захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах відповідно до стандартів, розробці та впровадженні політики і системи менеджменту ІБ. Крім того, фахівці цього напряму отримують знання і навички з оцінювання і забезпечення ФБ комп'ютерних систем для високо відповідальних комплексів. В поле зору фахівців в області кібербезпеки знаходяться такі питання, як: безпека операційних систем і баз даних, системи технічного захисту інформації, антивірусний захист, безпеку Web-сервісів і Cloud-систем, безпеку мережевих комунікацій.

Унікальність даної спеціальності полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з комп'ютерних (програмним, програмованим і мережевим) технологіям, достатні для успішної роботи сучасного ІТ-фахівця, а й професійну підготовку в галузі безпеки інформаційних систем і комунікацій.

   Студенти, які навчаються відповідно до напряму Кібербезпека, набувають знання і навички, що дозволяють їм:

  • програмувати з використанням різних мов і технологій і створювати безпечне ПО;
  • застосовувати національні та міжнародні стандарти щодо оцінки захищеності інформаційних технологій при проектуванні, розробляти нормативно-методичні матеріали з організації захисту інформації; ;
  • розробляти й оцінювати моделі і політику безпеки підприємства на основі застосування сучасних принципів, способів і методів теорії захищених систем;
  • розробляти і застосовувати криптографічні алгоритми та протоколи для захисту інформації;
  • реалізовувати системи захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах;
  • застосовувати методи і засоби запобігти звичайному перехопленню даних;
  • розробляти систему управління (менеджменту) інформаційною безпекою організації (підприємства);
  • аналізувати і оцінювати функціональну безпеку інформаційно-керуючих систем;
  • застосовувати сучасні технології штучного інтелекту, великих даних і ін. в задачах ІТ-безпеки.

Унікальність спеціальності при навчанні на кафедрі полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з технологій програмування, апаратним та мережевих засобів, достатні для професійного ІТ-фахівця, а й спеціальну підготовку в галузі безпеки комп'ютерних систем.

Це дозволяє їм працевлаштуватися як розробниками ПЗ, комп'ютерних систем і мереж, так і адміністраторами інформаційної безпеки різних організацій, розробниками програмних і апаратних засобів криптографічного захисту, в центрах сертифікації ключів та ін.

Ми вперше і першими даємо унікальні курси по Big data security, блокчейн безпеки, тестування на проникнення і етичному хакингу.