Навчальні матеріали

Тут ви можете знайти матеріали, які були підготовлені в рамках проекту CABRIOLET.

Всі матеріали захищені авторським правом. Всі права захищені авторами, незалежно від того, чи стосується весь матеріал або його частина, зокрема, права на переклад, передрук, повторне використання ілюстрацій, читання, трансляцію, відтворення на відео або будь-яким іншим фізичним способом, а також передачу інформації, зберігання і пошук, електронну адаптацію, використання обробки комп'ютерним програмним забезпеченням або за допомогою аналогічної або різнорідної методології, відомої або розробленої в подальшому.

Він призначений для студентів університетів, які навчаються в області інформаційних технологій і початківців практичну діяльність, фахівців університетів і ІТ-індустрії, які візьмуть участь в організації та підвищенні ефективності университетско-промислового співробітництва, а також для викладачів, які проводять заняття з відповідним курси.

Том 1. Запропоновано принципи і моделі співпраці між університетами та ІТ-індустрією, зокрема, моделі підтримки аутсорсингового бізнесу, сертифікаційних послуг, бізнесу в сфері науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, створення стартапів і дочірніх компаній. Описано відповідні протоколи і проаналізовані випадки университетско-промислового співробітництва університетів та інститутів Національної академії наук України.

UIC_Volume 1_Model-oriented approach. Practical cases

Том 2. Представлені теоретичні основи, методи, алгоритми, програмні засоби і рекомендації по використанню системи прийняття рішень, орієнтованої на знання, для вибору моделей співпраці університетів та ІТ-компаній. Сформульовано рекомендації щодо використання існуючих інструментів для такого вибору.

UIC_Volume 2_Intellectual knowledge-based decision-making system

Том 3. Представлені теоретичні основи і принципи розробки та впровадження інструментів підтримки співпраці компаній вузів і ІТ-індустрії, а також створення і розвитку стартапів. Описано етапи розвитку та особливості функціонування комунікаційного веб-порталу. Дано рекомендації щодо практичного застосування при реалізації різних моделей співробітництва.

UIC_Volume 3_Web-portal. Operational roadmap

Том 4. Представлені навчальні матеріали з надання знань та вироблення практичних навичок організації та реалізації успішної співпраці між університетами та IT-індустрією. Тренінг згрупований в чотири тематичних модуля для розробки стратегії і використання програмних інструментів підтримки співпраці, оцінки університетів та ІТ-компаній та вибору моделей співпраці з використанням інтелектуальної системи прийняття рішень, методологічного і технологічного забезпечення для модельно-орієнтованого взаємодії між університетами та бізнесом, прогнозування розвитку співробітництва і розробка навчальних програм в регіональних екосистемах.

UIC_Volume 4_Capaсity Building.Trainings

 

Тут ви можете безкоштовно попередньо переглянути деякі додаткові матеріали, розроблені в рамках проекту Tempus CABRIOLET, у формі тренінгів, монографій тощо.