Системне програмування (випускникам шкіл)

Основні обов'язкові компоненти освітньої програми:

 • Технології програмування;
 • Моделі та структури даних;
 • Операційні системи;
 • Web-технології;
 • Технології Java;
 • Бази даних;
 • Тестування та забезпечення якості;
 • Системне програмування.

Студенти, що навчаються за спеціальністю СП, отримують підготовку в галузі сучасних інформаційних технологій.

Освітня програма формує знання та практичні навички з сучасних технологій програмування і управління ресурсами комп'ютерних систем; системного програмування і системного ПЗ; технологій веб програмування, паралельного програмування для супер-комп’ютерів, розподіленої обробки і зберігання великих даних (технологій BigData).

 
Крім цього, вони вивчають: сучасні мови та технології програмування (С / С++, С#, Java, Phyton, JavaScript); сучасні засоби розроблення програм; бази даних (MS SQL Server, MySql); архітектуру і особливості реалізації сучасних операційних систем (Windows 11, Linux, Android); WEB-технології (PHP, CSS, HTML); системне програмування настільних, розподілених і мобільних систем; технології великих даних (BigData); технології тестування та забезпечення якості.

Кваліфікація після закінчення навчання: бакалавр за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.

Індивідуальна траєкторія навчання:

 • Проектування та тестування Web- і хмарних систем;
 • Комп'ютерний дизайн;
 • Web-технології;
 • Тестування систем;
 • Хмарні обчислення;
 • Безпека веб-систем;
 • Технології віртуальної реальності;
 • Розроблення мобільних систем.

Освітня програма зі спеціальності 123 "Системне програмування"

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр