Науково-технічний семінар «Гарантоздатні Інформаційні Технології»

 

Положення про молодіжний (аспірантський) науково-технічний семінару «Гарантоздатні Інформаційні Технології»

Мета:

1. Представлення та обговорення результатів наукових досліджень аспірантів кафедри

2. Отримання досвіду організації і проведення наукових заходів аспірантів кафедри

3. Підготовка до публічного захисту результатів наукових досліджень

4. Залучення до обміну результатами досліджень аспірантів інших кафедр і університетів

5. Обговорення методологічних і технологічних аспектів проведення і представлення результатів досліджень   

Цільова аудиторія: аспіранти, наукові керівники, а також.

Періодичність засідань: два рази на місяць

Координація: відповідальний за координацію на 2020/2021 н. р. аспірант Карпенко А.С. 

Організація і підготовка засідань. Основні положення

1. Тематика засідань і доповідачі плануються щомісяця, за графіком. Запрошення на засідання розсилається за тиждень до проведення. На засіданнях головує координатор або обирається у разі його відсутності. Засідання записуються для подальшого аналізу. Координатор змінюється кожного року. 

2. Презентація матеріал повинен складатися з 10-15 слайдів, де зазначені наступні відомості: титульний слайд, контент, мета і задачі, основні результати, висновки. Виступ на семінарі здійснюється шляхом використання майданчику Google Meet, та має тривати не більше ніж 60 хв. і в таких проміжках часу: організаційні питання – 5 хв., доповідь – 15-20 хв., запитання та обговорення 30-40 хв. За наявності міжнародних учасників робочою мовою може бути англійська.

3. При обговоренні методологічних і технологічних аспектів проведення і представлення результатів досліджень регламент визначається додатково. Засідання семінару є відкритим, для участі у ньому необхідна реєстрація. 

4. Результати роботи семінару обговорюються на останньому засіданні навчального року за звітом координатора. 

Засідання і доповіді