Навчальні матеріали

Тут ви можете знайти матеріали, які були підготовлені в рамках проекту Tempus GreenCo.

Всі матеріали захищені авторським правом. Всі права захищені авторами, незалежно від того, чи стосується весь матеріал або його частина, зокрема, права на переклад, передрук, повторне використання ілюстрацій, читання, трансляцію, відтворення на відео або будь-яким іншим фізичним способом, а також передачу інформації, зберігання і пошук, електронну адаптацію, використання обробки комп'ютерним програмним забезпеченням або за допомогою аналогічної або різнорідної методології, відомої або розробленої в подальшому.

Green IT-engineering, Volume 1.pdf

Green IT-engineering, Volume 2.pdf

LLL1_Energy_Efficiency_of_Algorithms_and_Programs_Analysis_and_Optimization.pdf

LLL2_Green_Sensor_Networks_and_Microcontroller_Systems_Techniques.pdf

MSc1_Fundamentals_of_Green_IT_Engineering_Modelling_of_Cloud_Systems.pdf

MSc2_Green Hardware and Programmable Systems.pdf

MSc3_Technologies_of_Green_Regulators_and_Robotics_Development.pdf

MSc4_1_Power_Efficient_Methods_of_Traffic_Management_for_Heterogeneous.pdf

MSc4_MM3.5_Green Telecommunication Technologies.pdf

PhD1_Standartization of Green Software.pdf

PhD2_Energy Efficient Programmable Logic-Based Computing.pdf

PhD3_Research_and_Development_for_Green_Mobile_and_Embedded_Systems.pdf

PhD4_Research_and_Development_for_Power_Efficient_Wireless_Networks.pdf

PhD5_Energy_Efficient_Cluster_and_Cloud_Computing_and_Technology.pdf

PhD6_Research_and_Development_of_ITs_for_Smart_Energy_Infrastructures.pdf

PhD7_Green Software.pdf