Про проект

Проект «SEREIN» реалізується за підтримки Європейського Союзу. Основною метою проекту є розробка сучасних теоретичних і практично орієнтованих курсів для підготовки магістрів, аспірантів та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційної безпеки.

Термін реалізації проекту: 3 роки (з 01.12.2013 по 01.12.2016)

Консорціум проекту включає ряд провідних європейських освітніх установ Естонії (Tallinn University of Technology), Швеції (Royal Institute of Technology), Сполученого Королівства (City University London), Італії (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) і Болгарії (Bulgarian Academy of Sciences) .

Українська частина консорціуму представлена ​​десятьма партнерами, серед яких провідні освітні та науково-виробничі підприємства, державні установи та неурядові організації.

Координатором проекту від України виступає Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м Харьков. khai.edu

Партнерство:

 • Університет Сіті, Великобританія
 • Королівський технологічний інститут, Швеція
 • Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія
 • Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія
 • Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Україна
 • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського, Україна
 • Державний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації України, Україна Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Україна
 • Хмельницький національний університет, Україна
 • Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Україна
 • Міністерство освіти і науки України, Україна
 • Науково - виробнича корпорація «РАДІЙ», Україна
 • Українська федерація індустрії безпеки, Україна
 • Українська студентська асоціація, Україна
 • ТОВ "Лайм Системс", Україна

Мета і завдання проекту:

Основна мета проекту полягає в підготовці нового покоління технічних і наукових співробітників, здатних виконувати конструктивний розвиток в сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Ця мета буде сприяти виконанню вимог українського суспільства до вирішення проблем в галузі забезпечення політики кібербезпеки в різних доменах додатки. Вони будуть охоплені розробленими навчальними програмами: людина; бізнес (банкінг; веб та e-бізнес; телекомунікації); критичні для безпеки (авіація; космос; АЕС; електромережі; залізна) для магістрів / докторантів / професійні курси підвищення кваліфікації.

Цілі проекту:

 • розробити магістерську навчальну програму з кібербезпеки і стійкості з 5 курсів;
 • розробити докторантський навчальну програму з кібербезпеки і стійкості з 4 курсів;
 • розробити внутрішньо сервісну навчальну програму з кібербезпеки і стійкості з 3-х модулів;
 • почати Національний альянс з інформаційної безпеки для тренування для консультаційної діяльності в галузі оцінки та менеджменту кібербезпеки;
 • розробити інтелектуальну систему, засновану на знаннях для підтримки модельно-орієнтованого підходу до 2016 року;
 • ввести комплексну схему нарощування потенціалу для залученого професорсько-викладацького складу 7-ми українських університетів.

Напрями діяльності за проектом:

 • розробка магістерської програми в області кібербезпеки і стійкості;
 • розвиток докторантській програми в області кібербезпеки і стійкості;
 • створення Національного альянсу з інформаційної безпеки;
 • поліпшення навичок англійської мови Команди членів;
 • впровадження нарощування потенціалу схеми для 7-ми українських вузів;
 • внутрішнє поширення чинності та мереж, поліпшення навичок англійської мови членів Групи;
 • внутрішні дії для поширення інформації.

Web-site проекту: https://serein.eu.org/