Освітні програми

123 Комп`ютерна інженерія

Короткий опис, структура і освітні компоненти

Бакалавр:

Освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі

Освітня програма: Програмовані мобільні системи та Інтернет речей

Освітня програма: Системне програмування

Магістр:

Освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі

Освітня програма: Програмовані мобільні системи та Інтернет речей

Освітня програма: Системне програмування

PhD:

Освітня програма: Комп’ютерна інженерія

 

125 Кібербезпека

Короткий опис, структура і освітні компоненти

Бакалавр:

Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітня програма: Кібербезпека індустріальних систем

Магістр:

Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітня програма: Кібербезпека індустріальних систем

PhD:

Освітня програма: Кібербезпека