Холодна Зоя Борисівна

Старша викладачка кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Освіта:

Закінчила Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 1979 році за фахом інженер-математик.

ФПК Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», тема: «Захист інформації за допомогою стегосистеми», свідоцтво ПК 12СПВ 089354 від 30.05.2015р.

 

Наукові інтереси:

  • Дискретна математика
  • Комп’ютерна графіка 

 

Громадська діяльність: 

  • Куратор студентської групи  

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • «Дискретна математика»

 

Публікації:

Холодний М.Ф., Холодна З. Б. Основи теорії множин. Навч. посібник. — Харків: ХАІ, 2005.

Желтухін А. В., Куланов В. А., Холодна З. Б., Холодний М. Ф. Логичні алгебри і си­стеми: навч. посібник. — Х.:Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2009. — 36 с. Шифр: 519.             

ІКТМ’2016: УДК 519.01, Система покрокової демонстрації роботи оптимізаційних алгоритмів на графах. Є.В. Баєв студент каф. 503; Нечаусов С.М., ст. викладач каф. 503; Холодна З.Б., ст. викладачка каф. 503.

ІКТМ’2020 УДК 004.627, Навчальна програма на основі алгоритму стиснення даних  Лемпеля-Зива-Велча. В.І. Жданов, студент 515б гр.; Холодна З.Б ст. вик­ладачка каф. 503. 

ІКТМ’2020 УДК 511.21 Пошук усiх простих чисел на заданому інтервалі.  Фі­ла­тов Є.О., студент 515б гр.; Холодна З.Б., ст. викладачка каф. 503.