Здоровець Юлія Володимирівна

Aсистент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

ResearcherID https://www.researchgate.net/profile/Yuliya-Zdorovets

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7046-0502

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=nikBFCYAAAAJ&hl=uk

 

Освіта:

У 2009 році закінчила Корсунь- Шевченківський педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Початкова освіта».

У 2014 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут» за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

У 2019 році закінчила аспірантуру кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківського авіаційного інституту» за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти».

 

Наукові інтереси:

 • Інтернет речей.
 • Інтелектуальна власність.
 • Сенсорні мережі.
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка.
 • Робототехнічні системи та комплекси.
 • Організація інформаційно – обчислювальних процесів і систем.

 

Громадська діяльність: 

 • Кураторство студентської групи першого курсу, участь у роботі профорієнтації університету.

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • Периферійні пристрої.
 • Комп’ютерні системи.
 • Мікропроцесорні системи.
 • Програмне забезпечення мікропроцесорних систем.

 

Публікації:

А.П. Плахтєєв, Є.В. Бабешко, В.А. Ткаченко, Ю.В. Здоровець. Архітектури та розроблення систем Інтернету / Вебу Речей на основі вбудованих платформ. Лабораторні роботи / За ред. В.С. Харченка. Міністерство освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ХАІ, 2019. - 147 с.

Система віддаленого керування кругової дощувальної машини на базі технології IoT/ Ю.В. Здоровець, М.В. Мінзар, А.П. Плахтєєв//Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології»: тези доповідей, 2-3 квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. – 39с.

Розробка системи віддаленого керування кругової дощувальної машини х використанням технології Інтернету речей/ Здоровець Ю.В. // Матеріали Міжнародної науково – технічної конференції «Інформатика, математика, автоматика»: тези доповідей, 20-24 квітня 2020 р. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 116 с.

Система керування дощувальною машиною з використанням технології Internet of Things / Здоровець Ю.В., Мінзар М.В., Плахтєєв А.П. // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2020» «Modern Information Technology – 2020» (14-15 травня 2020 р., Одеса / МОН України; Одес. Нац. політех. ун-т; Ін-т комп’ют. систем.- Одеса: Наука і техніка, 2020. – 124-125 с.  

 

Статті:

Технічні засоби забезпечення безпеки Internet of Things i Smart Home / Здоровець Ю.В., Галькевич О.О., Колесник І.М.. // Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка. – 2016. – №176. – С. 61–62.

Інтеграція технології ПЛІС в інфраструктуру OPENSTACK / Колесник І.М., Куланов В.О., Здоровець Ю.В. // Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка. – 2016. – №176. – С. 66–67.

Здоровець Ю.В., Плахтєєв А.П., «ПРОЕКТУВАННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ,» Вісник Харківського національного технічного університету сільського, № 196, pp. 62-65, 2018.