Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) - це напрямок, який пов'язаний з розробкою, реалізацією, впровадженням та управлінням комплексними програмно-технічними системами захисту інформації в установі (компанії, підприємстві). Крім того, цей напрямок також пов'язане зі створенням і аудитом комп'ютерних систем, що впливають на безпеку транспортних, енергетичних, медичних та інших комплексів.

Фахівці в області БІКС мають базові знання та навички в застосуванні законодавчої бази в галузі інформаційної та функціональної безпеки (ІБ і ФБ), розробці технологій і засобів захисту інформації, застосуванні стандартних і проектуванні нових криптографічних алгоритмів для захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, реалізації системи захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах відповідно до стандартів, розробці та впровадженні політики і системи менеджменту ІБ. Крім того, фахівці цього напряму отримують знання і навички з оцінювання і забезпечення ФБ комп'ютерних систем для високо відповідальних комплексів. В поле зору фахівців в області БІКС знаходяться такі питання, як: безпека операційних систем і баз даних, системи технічного захисту інформації, антивірусний захист, безпеку Web-сервісів і Cloud-систем, безпеку мережевих комунікацій.

Унікальність даної спеціальності полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з комп'ютерних (програмним, програмованим і мережевим) технологіям, достатні для успішної роботи сучасного ІТ-фахівця, а й професійну підготовку в галузі безпеки інформаційних систем і комунікацій.

Як захистити персональне і корпоративне кіберпростір? Як створювати надійні і безпечні комп'ютерні системи, використовуючи сучасні інформаційні технології? Спеціальність БІКС зробить Вас професіоналом в одному з найперспективніших ІТ-областей

Основні дисципліни

 • Прикладна криптология
 • Безпека операційних систем
 • Організація і безпеку баз даних
 • Апаратні засоби захисту інформації
 • Системи технічного захисту інформації
 • Функціональна безпеку ПУС
 • Управління інформаційною безпекою
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Комплексні системи захисту інформації

Студенти, які навчаються відповідно до напрямку БІКС, набувають знання і навички, що дозволяють їм:

 • застосовувати стандарти по оцінці захищеності інформаційних технологій при їх аналізі і проектуванні;
 • розробляти й оцінювати моделі і політику безпеки підприємства (установи) на основі застосування сучасних принципів, способів і методів теорії захищених систем, а також розробляти нормативно-методичні матеріали з організації захисту інформації;
 • застосовувати стандартні криптографічні алгоритми та протоколи для захисту інформації;
 • реалізовувати системи захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах відповідно до стандартів оцінки захищених систем;
 • застосовувати методи і засоби запобігти звичайному перехопленню даних відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації;
 • розробляти систему управління (менеджменту) інформаційною безпекою організації (підприємства);
 • аналізувати і оцінювати функціональну безпеку інформаційно-керуючих систем.

Унікальність даної спеціальності полягає в тому, що випускники отримують не тільки базові знання та навички з комп'ютерних технологій (програмування, апаратним та мережевих засобів), достатні для професійного ІТ-фахівця, а й спеціальну підготовку в галузі безпеки інформаційних і комунікаційних систем.

Це дозволяє їм працевлаштуватися як розробниками ПЗ, комп'ютерних систем і мереж, так і адміністраторами інформаційної безпеки різних організацій, розробниками програмних і апаратних засобів криптографічного захисту, в центрах сертифікації ключів та ін.