Спеціальності

Спеціальність 123 - Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія (також називається інженерією комп'ютерних систем) - напрям, який об'єднує інформатику та комп'ютерні технології.

Комп'ютерні системи та мережі (магістрам)

План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій

Системне програмування (магістрам)

Студенти, що навчаються за спеціальністю СП, отримують підготовку в галузі інформаційних технологій, аналогічну спеціальності КСМ.

Спеціальність 125 - Кібербезпека

Фахівці в області БІКС мають базові знання та навички в застосуванні законодавчої бази в галузі інформаційної та функціональної безпеки