Піскачов Олександр Іванович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник , доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wdXp9SAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Piskachov

 

Освіта:

 Закінчив Харківське вище військово-командне училище за спеціальністю експлуатація літальних апаратів в 1979 році. Одержав диплом с відзнакою та золоту медаль.

З 1986 до 1990 р. навчався в заочній ад’юнктурі Харківського вищого командно-інженерного училища ракетних військ. Захистив дисертацію кандидата технічних наук на спеціальну тему у листопаді 1990 р. за напрямом "Озброєння і військова техніка".

Закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців народного господарства у галузі патентної роботи у 1987 р. та отримав кваліфікацію "патентознавець" (диплом).

В 1996 році закінчив Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Харківському державному економічному університеті та отримав кваліфікацію менеджер (диплом).

У 2000 році присвоєно вчене звання старший науковий співробітник за напрямом "Озброєння і військова техніка". У 2008 році присвоєно ступінь "доктор філософії".

 

Наукові інтереси:

  • Стандартизація та інформаційна безпека.
  • Кібербезпека інформаційно-вимірювальних систем безпілотних транспортних засобів.
  • Метрологія

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • «Система технічного захисту інформації»
  • «Організація наукових досліджень і захист інтелектуальної власності»          
  • «Інтелектуальна власність»

 

Публікації:

 Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Статті:

Піскачов О.І. Створення  страхового фонду документації – одна із складових частин національної безпеки держави / О.І. Піскачов М.О. Гриценко О.І. Полонський // Харків: СФД (Страховий фонд документації) Науково-виробничий журнал. -2013. – №1(14). – с. 40- 47.

Піскачов О.І. Оцінка ефективності наукових робіт, що проводять у сфері страхового фонду документації / О.І. Піскачов, Т.Я. Беззубець // Харків: СФД (Страховий фонд документації) Науково-виробничий журнал. -2014. – №1(16). – с. 30- 38.

Піскачов О.І. Математична модель експлуатаціі засобів вимірювальної техніки / О.І. Піскачов, В.М. Чинков, С.В. Герасимов // Системи обробки інформації  – 2005– № 1(41). – С. 63-68.

Піскачов О.І. Методика визначення оптимальної періодичності проведення метрологічного обслуговування складного технічного комплексу / О.І. Піскачов, С.В.Герасимов// Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті – 2005 – № 6. – С. 13-17.

Піскачов О.І. Розробка математичної моделі руху одиночного транспортного засобу в тривимірному просторі при подоланні одиничного перешкоди / О.І. Піскачов, А.А.П'янков, М.М.Радчин // Механіка та машинобудування  — 2001 — №1,2. – С. 129-137.