Орєхов Олександр Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

a.orehov@csn.khai.edu

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=nYx0-WkAAAAJ   

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55347351300

ResearcherID https://publons.com/researcher/3101981/oleksandr-orekhov/

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6957-1934 

 

Освіта:

 Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1974 році. З 1979 по 1982 рік навчався в очній аспірантурі. У 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління», у 1992 році йому було присвоєно вчене звання доцента. З 1986 року працював викладачем на кафедрі «Комп’ютерні системи та мережі» на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 1992 року – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж. З 2013 року – професор кафедри комп’ютерних систем та мереж.

 

Наукові інтереси:

 • Якість програмного забезпечення
 • Безпека
 • Інтернет речей
 • Зелені технології
 • Критичний комп’ютінг
 • Мониторинг экосистем

 

Стажування:

 У 2010 році отримав сертифікат іноваційного центру фірми Microsoft на право викладання курсу на тему Development Business Silverlight Applications. У 2011 році отримав сертифікат English for Academic Purposes And Professional Communication Національного аерокосмічного університету на право викладацької роботи для іноземних громадян англійською мовою.

 

Громадська діяльність: 

 • З 2003 року – заступник завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж по учбово-методичній роботі.              
 • Єксперт у галузі ліцензування та акредитації.              
 • Відповідальний за підвищення кваліфікації та видавницьку роботу.              
 • Є гарантом освітньої програми підготовки магістрів зі спеціальності 123 «Комп’ютерні системи та мережі».
 • Член Ради факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».              
 • Був нагороджений Подякою Харківського міського голови у 2019 р. та почесною грамотою виконкому харківської міської ради у 2009 р.  

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • «Технологія проектування програмних систем».
 • «Технології забезпечення якості програмно-техничних комплексів».
 • «Патерни проектування ПЗ систем критичного призначення».
 • «Software Systems Design Technologies».

 

Публікації:

Орєхов О.О., Харченко Л.Д., Лямець В.І. Проектування програмних систем за допомогою CASE-технологій // Навч. посібник - Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т », 2005. - 83с.

Методи системного аналізу в радіоелектроніці та комп’ютеній інженерії: підручник / А.В. Горбенко, С.Ю. Даншина, В.А.Краснобаєв, О.О. Орєхов и др.; за ред.. С.Ю. Даншиної, В.С. Харченка. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2014.  –  424 с.              

Зелёная ИТ-инженерия. В 2-х томах. Том 2. Системы, индустрия, социум. Лекционный материал / Под ред. Харченко В.С. – Министерство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – 2014. – 688 с.            

Зеленые сенсорные сети и микроконтроллерные системы. Методы и средства исследования и разработки. Тренинг / Под ред. Харченко В.С.  - Министерство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков. – 2016. – с.160.              

A.O. Sachenko,V.V. Kochan, P.Ye. Bykovyy, D.I. Zahorodnia, O.R. Osolinskyy, I.S. Skarga-Bandurova, M.V. Derkach, O.O. Orekhov, A.O. Stadnik, V.S. Kharchenko, H.V. Fesenko. Internet of Things for іntelligent transport systems: Practicum / A.O. Sachenko (Eds.) – Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil National Economic University, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2019. – 135 p.

 

Статті:

Фролов,  В. В.  Анализ вариантов двухверсионных многомодульных веб-приложений с использованием облачных сервисов [Текст] /  В. В. Фролов, А. А. Орехов, В. С. Харченко, А. В. Фролов  // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2020. – №2(94).– С.  80–91. SCOPUS.              

Orekhov, A., Stadnik, A., Kharchenko, V.  Cooperative ecology human–machine interfaces for safe intelligent transport systems: Cloud-based software case // Studies in Systems, Decision and Control, 2019. - с. 449-468 SCOPUS.             

Соколов Д.Д., Мерлак В.Ю. , Орєхов О.О., Плахтеев А.П. Екологічний моніторинг з використанням безпровідних сенсорних мереж // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– Харків: НАКУ «ХАІ».– 2019.– Вип. 3 (91). – С. 40–47.             

Orekhov, A., Orekhova, A., Kharchenko, V.  Ecological Design of Cooperative Human-Machine Interfaces for Safety of Intelligent Transport Systems // MATEC Web of Conferences, 2016. – 6 р. SCOPUS.             

Брежнев Е.В., Манулик В.С., Харченко В.С, Орехов А.А.  Анализ аспектов безопасности кооперативных человеко-машинных интерфейсов для облачных систем помощи водителю //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАКУ «ХАИ». – 2016. – №3(77). – С.20–29.             

Бондаренко Ю.В., Мотчаный А.А., Орехов А.А. Проектирование кооперативных человеко-машинных интерфейсов для интеллектуальных транспортных систем: проблемы и решения //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАКУ «ХАИ». – 2015. – №4(74). – С.110–116.             

Orekhov A. Human-machine interface quality assessment techniques: Green and Safety issues / Orekhova N., Kharchenko V., Orekhov A. // Proceeding of IEEE The 10th International Conference on Digital Technologies DT 2014: Zilina, Slovakia, 2014. – P. 259- 264 SCOPUS.             

V. Kharchenko, A. Orekhov, E. Brezhnev, A. Orekhova, V. Manulik. The Cooperative Human-Machine Interfaces for Cloud-Based Advanced Driver Assistance Systems: Dynamic Analysis and Assurance of Vehicle Safety // Proceedings of IEEE East-West Design&Test Symposium (EWDTS’2014). – IEEE Kyiv, Ukraine, 2014. – С. 82 – 86. SCOPUS.             

Плахтеев А.П., Орехов А. А., Плахтеев П.А. Система мониторинга лесных пожаров на основе сенсорных сетей //  Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАКУ «ХАИ». – 2014. – №6(70). – С.85–89.             

Kharchenko V.S.,  Kotchkar D. A., Bogomolov V. V., Orehov A.A. Monitoring network-based infrastructure for forest fire detection // Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires III, New Forest, UK: WIT Press. – 2012. – Vol 158. - p. 91-99 SCOPUS.             

Kharchenko V., Orekhov A., Medintsev S., Kothckar D., Bogomolov V. Ground Video-Monitoring System for Early Detection of Forest Fires // Journal of Information, Control and Management Systems. Faculty of  Management  Science and Informatics University of Zilina. – 2010. – Vol. 8, No2. – p. 111–120.