Морозова Ольга Ігорівна

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=GRhtfOUAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194517520

ResearcherID https://publons.com/researcher/1616572/olga-morozova/

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7706-3155

 

Освіта:

Закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2009 році. З 2009 по 2012 рік – аспірантка кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, за темою «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системах індивідуального навчання». У 2019 році отримала вчене звання доцента й розробила новий курс «Програмування штучного інтелекту на Python». У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, за темою «Методологічні основи інформаційної технології здобуття професійних знань в дуальній системі підготовки фахівців».

 

Наукові інтереси:

 • Освітні процеси.
 • Штучний інтелект.
 • Онтологічне моделювання.
 • Цифрові двійники.
 • Інтернет речей.

 

Стажування:

 У 2018 році пройшла наукове стажування для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії (м. Гуйттінен, 2018 рік) тривалістю 108 год (36 год навчань та 72 год самоосвіти), що засвідчує сертифікат. Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови.

 

Громадська діяльність: 

 • Заступник декана з виховної та доуніверситетської роботи факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
 • Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки імені Г. Ф. Проскури (2018 рік).
 • Лауреат в номінації «Діяльність в галузі виробництва, підприємництва» районного етапу міського конкурсу «Молода людина року» (2019 рік).
 • Посіла перше місце в номінації «Молодий науково-педагогічний працівник» конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» (2020 рік).

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • «Операційні системи»
 • «Алгоритми та методи обчислень»
 • «Програмування штучного інтелекту на Python»
 • «Теорія і методи Інтернет-обчислень»

 

Публікації:

Авторка понад 170 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении в вузах. Теория и практика : монография / К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. И. Морозова, В. А. Шевченко, Е. Е. Поморцева. Харьков : Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова, 2014. 243 с. 

Кибернетическая педагогика: IT-технологии в образовании и обучении в вузах. Теория и практика : монография / К. А. Метешкин, А. Ю. Соколов, О. И. Морозова, В. А. Шевченко, Е. Е. Поморцева. Харьков : Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова, 2014. 243 с.

Метешкін К. О., Морозова О. І. Технологія формалізації процесів в системах навчання, освіти та виробництва // Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації : кол. монографія / за заг. ред. К. А. Мамонова. Харків : ФОП Мезіна В. В., 2018. Підрозділ 2.12. С. 273–282.

The Concept of Virtual Manufacturing Enterprise Operation as a Green Complex System / Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Andrii Sobchak, Olga Morozova, Mariia Danova. Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures, Studies in Systems, Decision and Control, Vol. 105, Springer International Publishing, Berlin, 2017. P. 265-285. SCOPUS.

 

Статті:

Аспекти кібербезпеки платформ дистанційного навчання / А. Г. Тецький, О. І. Морозова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2020. № 4 (96). С. 93–97. doi: https://doi.org/10.32620/reks.2020.4.08. SCOPUS.

Oleg Illiashenko, Vyacheslav Kharchenko, Olga Morozova, and Chris Phillips. 2020. Internet of Things for Human and Industry Application: ALIOT Project and R&D Issues. In 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 350–353. SCOPUS.

V. Kharchenko, O. Illiashenko, O. Morozova, S. Sokolov. Combination of Digital Twin and Artificial Intelligence in Manufacturing Using Industrial IoT // Proceedings of the 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020. – P. 196-201. SCOPUS.

I. Shostak, М. Danovа, O. Morozova, T. Kliuieva. Using Internet of Things Technologies to Ensure Cargo Transportation Safety // Proceedings of the 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020. – P. 313-319. SCOPUS.

Information Support for Business Processes on the Virtual Enterprises With the Use of Multi-Agent Technologies      [Text] / Vitaliy Pavlenko, Igor Shostak, Olga Morozova, Mariia Danova // 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies. DESSERT’2018 : proceedings, 24–27 May 2018, Kyiv, Ukraine. – Kyiv, 2018. – P. 526–533. SCOPUS.

Solving transport logistics problems at a virtual enterprise through artificial intelligence methods [Теxt] / Pavlenko V., Pavlenko T., Morozova O., Kuznetsova A., Voropai O. // Transport Problems. – 2017. – Volume 12. – Issue 2. – P. 31–42. SCOPUS.

SCADA Systems and Augmented Reality as Technologies for Interactive and Distance Learning A. Prokhorov, I. Klymenko, E. Yashina, O. Morozova, S. Oleynick, T. Solyanyk // Proceedings of the 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017, Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017, CEUR-WS.org, online. – P. 245-256. SCOPUS.

V. Kharchenko, O. Illiashenko, O. Morozova, S. Sokolov. Digital Twin for Logistics System of the Manufacturing Enterprise Using Industrial IoT / Vyacheslav Kharchenko, Olga Morozova, Oleg Illiashenko, Sergii Sokolov. // Information & Security: An International Journal 47, no. 1 (2020): 125-134. https://doi.org/10.11610/isij.4708.

Метешкин К. А., Морозова О. И. Концепция построения и использования цифровой платформы знаний по специальности // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2019. № 1 (89). С. 74–81. doi: 10.32620/reks.2019.1.08.

Meteshkin K., Morozova O. Modelling of professional knowledge as an educational technologies method // Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 3, № 1. С. 19–22. doi: 10.20998/2522-9052.2019.1.04.

Morozova O. Development of innovative learning technology in systems with dual processes // Technology audit and production reserves. 2019. № 2/2 (46). С. 4–6. doi: 10.15587/2312-8372.2019.164308.

Морозова О. І. Модель формування процесів, що протікають в освітніх та виробничих системах, заснована на використані онтологічного інжинірингу // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. / Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2019. № 2 (54). С. 135–138. doi: 10.26906/SUNZ.2019.2.135.

Morozova O. I. Analysis of using information technologies in systems with dual processes // Сучасні інформаційні системи. 2019. Т. 2, № 3. С. 60–63. doi: 10.20998/2522-9052.2019.2.10.

Morozova O. I. Basics for the formalization of educational and production processes // Системи управління, навігації та зв’язку : зб. наук. пр. / Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. Полтава, 2019. № 4 (56). С. 87–90. doi: 10.26906/SUNZ.2019.4.087.