Колісник Марина Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

ORCID: 0000-0003-0374-1165,

Scopus Author ID: 57193493044,

https://publons.com/researcher/2061279/maryna-kolisnyk/

ResearcherID: N-8146-2017,

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kzAqZKUAAAAJ

  

Освіта:

Закінчила з відзнакою Український державний університет залізничного транспорту у 2003 році за спеціальністю 151 – Автоматика та автоматизація. З 2003 по 2007 рік – аспірантка денної форми навчання кафедри транспортного зв’язку.

В 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, за темою «Удосконалення методів контролю та технічного діагностування для підвищення надійності пристроїв керування цифрових систем комутації». В 2011 році отримала вчене звання доцента.

Розробила нові курси “Вимірювання в цифрових системах передачі”, “Надійність технічних систем”, “Моделі і методи оптимізації в системах телекомунікації”, “Автоматизація бізнес-процесів”,  “ІТ в практиці наукових досліджень”, “Обробка та аналіз результатів наукових досліджень за допомогою ІТ”.

В 2018 році поступила в докторантуру ХАІ за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Лауреат премії Президента України (2020 рік).

Гранти, отримані на дослідження:

1) Erasmus+ ALIOT project. The name of project is ALIOT, which is acronym from official name “Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications” (reference number 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP), 2016-2019 рр. - виконавець;

2) Horizon 2020 Project: ECHO (the European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations), 2019-2023 рр.

 

Наукові інтереси:

 • Надійність та технічне діагностування.
 • Кібербезпека мереж передачі даних.
 • Інтернет речей, індустріальний інтернет речей.
 • Предиктивна аналітика.
 • Цифрові двійники.

 

Громадська діяльність: 

 • Координатор Харківського Регіонального Центра Індустрія 4.0 на базі ХАІ.
 • Член Громадської організації УНІТА.  

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • «Теорія інформації та кодування».
 • «Технології розроблення безпечних бездротових і мобільних систем».
 • «Обробка та аналіз результатів наукових досліджень за допомогою ІТ».
 • «ІТ в практиці наукових досліджень».

 

Публікації:

 Авторка понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.

Монографії

1. Kharchenko V.S., Kolisnyk M.O. “Standards overview and harmonization in IoT context.” Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 1. Fundamentals and Technologies / V. Kharchenko, M. Kolisnyk et al; Kharchenko, V. (edits). Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019. pp. 108-110.

2. Kharchenko V.S., Kolisnyk M.O. “Markov’s modeling of IoT systems”. Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modelling and Development / V. Kharchenko, M. Kolisnyk et al; Kharchenko V. (edits). - Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019, pp. 76-105.

3. Kharchenko V.S., Kolisnyk M.O. “IoT based predictive diagnostics and maintenance of power grid equipment” Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 3. Assessment and Implementation / V. Kharchenko, M. Kolisnyk et al; Kharchenko, V. (edits). – Ministry of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University KhAI, 2019, pp. 100-109.

4. Kolisnyk M.O. Internet of Things for Industry and Human Applications. Volume 3. Assessment and Implementation. Industry 4.0/5.0 and Industrial Internet of Things / V. Kharchenko, M. Kolisnyk, et al; Kharchenko V. (edits). // Project ERASMUS+ ALIOT “Modernization Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications Domains” (573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP), pp. 896-901. ISBN 978-617-7361-80-9.

5. Kharchenko V.S., Kolisnyk M.O. “A Markov Model of IoT System Availability Considering DDoS Attacks, Patching and Energy Modes.” Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications / M. Kolisnyk, V. Kharchenko at al; Kharchenko V., Kondratenko, Y.,Kacprzyk, J. (edits), 2018, pp. 185-207.

6. Vyacheslav Kharchenko, Maryna Kolisnyk. Investigation of the Smart Business Center for IoT Systems Availability Considering Attacks on the Router/ Dependable IoT for Human and Industry. Modeling, Architecting, Implementation. / Kharchenko, V., Ah Lian Kor, Rucinski, A. (edits), River Publishers Series in Information Science and Technology, 2018, 450 p. 

7. V. Kharchenko, M.Kolisnyk. Markov’s model-based technique of IOT system availability considering DDoS attacks/ Secure and resilient computing for industry and human domains. Techniques, tools and assurance cases for security and resilient computing / V. Kharchenko, M. Kolisnyk, I. Piskacheva et al; Kharchenko, V. (edits). – Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017, 449 p.  

Навчальні посібники

8. Колісник М.О., Піскачова І.В. Підвищення надійності програмних засобів мікропроцесорних пристроїв управління систем телекомунікації [Текст]: навч. посіб. Харків: УкрДАЗТ, 2012, 168 с.

9. Колісник М. О., Харченко В.С. Standards and metrics for IoT systems. Інтернет речей для індустріальних і гуманітарних застосунків. Основи Інтернету речей / В.С. Харченко, М.О. Колісник, О.О. Ілляшенко та ін.; за ред. В. С. Харченка. Харків: ХАІ, 2019, С.31-47.

10. Дрозд О.В., Маєвський Д.А., Маєвська О.Ю., Мартинюк О.М., Табунщик Г.В., Колісник М.О., Степова Г.С., Харченко В.С., Чопик Ю.О., Нагачевський Н.О., Савельєв А. А., Горошко В. В. Моделювання систем Інтернету речей. Практикум / За ред. Д. А. Маєвського. Міністерство освіти та науки України, Одеський національний політехнічний університет, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Запорізьський національний технічний університет. 2019, 130 с.

11. Колісник М.О., Брежнєв Є.В. Оцінка готовності систем IoT в інфраструктурі Power GRIDs. Тренінги/ Є.В. Брежнєв, М.О. Колісник та ін. / За ред. Є.В. Брежнєва. МОН України, Тернопільський національний економічний університет, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2019, С. 78-119.  

Подані заявки на корисну модель та отримані патенти

1. Коробков М. Г., Коробкова О. М., Колісник М. О., Піскачов О. І. Пат. КМ 134512 Україна. Формувач одиночної трифазної серії імпульсів з перенастроюваною тривалістю і затримкою початку формування відносно стартового імпульсу. Опубл. 27.05.2019.

2. Коробков М.Г., Коробкова О.М., Колісник М.О., Піскачов О.І., Піскачова І.В. Пат. КМ 137613. Формувач періодичної послідовності імпульсів з перенастроюваними часовими параметрами. Опубл. 25.10.2019.

3. Коробков М.Г., Коробкова О.М., Колісник М.О., Піскачов О.І., Піскачова І.В. Пат. КМ 137613. Формувач періодичної послідовності імпульсів з перенастроюваними часовими параметрами. Опубл. 25.10.2019.

4. Коробков М. Г., Коробкова О. М., Колісник М. О., Піскачов О. І., Піскачова І.В. Формувач періодичної послідовності імпульсів з перенастроюваними часовими параметрами. Пат. КМ 139459. Опубл. 10.01.2020.

 

Статті:

Колісник М.О., Юшкевич Н.О. Методика порівняльної оцінки цифрових мереж радіозв’язку на основі методу аналізу ієрархій. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ. 2010. № 116. С. 52-61.                               

Колісник М.О.,  Піскачова І.В. Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення. Зб. наук. праць Харківського університету повітряних сил. Харків: ХУПС. Вип. №2(28), 2011. С. 129-131.                               

Колісник М.О., Піскачова І.В. Аналіз надійності мікропроцесорних систем релейного захисту і автоматики для енергосистем залізничного транспорту. Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ. 2014. № 145. С. 154-158.                 

Kolisnyk M.O, Kharchenko V.S., Piskachova I.V. The research of the model of Smart Office availability considering patches on the router firewall software.  2018 IEEE 9th International Conference on dependable systems, services and technologies (DESSERT). 2018, pp. 176 – 182.                               

Stavroulakis P., Kolisnyk M., Kharchenko V., Doukas N., Markovskyi Oleksandr P., Bardis Nikolaos G. Reliability, Fault Tolerance and Other Critical Components for Survivability in Information Warfare. International Conference on E-Business and Telecommunications ICETE 2018E-Business and Telecommunications. 2019.  pp. 346-370.                               

Tkachenko V., Goriushkina A., Kolisnyk M. Communication Messaging Models in IoT/WoT: Survey and Application. Coference paper PICS&T, 2018, pp. 417-422.                 

Kolisnyk M., Kharchenko V., Piskachova I. IoT Server Availability Considering DDoS-attacks: Analysis of Prevention Methods and Markov Model. 2019 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom. 2019, pp. 51-56.                                

Kharchenko V., Piskachova I., Bardis N. Reliability and Security Issues for IoT-Based Smart Business Center: Architecture and Markov Model. Abstract and the article to the World Conference IEEE: MCSI. 2016, Greece, Chania, 2016, pp. 313–318.                              

Kolisnyk M., Kharchenko V., Piskachova I., Bardis N. Markov model of the Smart Business Center wired network considering attacks on software and hardware components. NAUN, International journal of computers and communications, Vol. 10, 2016, pp. 113-119.                               

Kolisnyk M., Maevsky D., Kharchenko V., Maevskaya E. Software reliability models and assessment techniques review: Classification issues. 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). 2017. pp. 894–899.                               

Kolisnyk M., Kharchenko V., Piskachova I., Bardis N. A Markov model of IoT system availability considering DDoS attacks and energy modes of server and router. ICTERI 2017, Kiev, Ukraine. Vol. 1844. pp. 699-712.                       

Kolisnyk M., Kharchenko V., Piskachova I. Investigation of the Smart Business Center for IoT Systems Availability Considering Attacks on the Router. CEUR-WS. 2018. pp. 169-191. 

Kolisnyk M., Kharchenko V. A Markov Model of IoT System Availability Considering DDoS Attacks, Patching and Energy Modes. Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications. 2019. pp. 185-207.          

Kolisnyk M., Kharchenko V., Piskachova I. IoT Server Availability Considering DDoS-attacks: Analysis of Prevention Methods and Markov Model. 2019 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom. 2019, pp. 51-56.                

Maryna Kolisnyk, Dmytro Kochkar, Vyacheslav Kharchenko. Markov model of wireless sensor network availability. International Journal of Computing - Vol. 19 No. 3 (2020): IJC, рр. 491-498. Published: 2020-09-28.  Scopus. Available at: http://computingonline.net/computing/article/view/1899 ·               

Piskachova Iryna, Vyacheslav Kharchenko, Kolisnyk Maryna. Availability models of Industrial Internet of things wired system considering cyberattacks. Proceedings: The 11 th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020. May, 2020, Kyiv, Ukraine. Page(s): 138-144. (Scopus).                 

О. О. Illiashenko, М. А. Kolisnyk, А. E. Strielkina, І. V. Kotsiuba, V. S. Kharchenko. Conception and application of dependable Internet of things based systems. Radio Electronics, Computer Science, Control. No 4 (2020) http://ric.zntu.edu.ua/issue/view/13207, pp.139-150 DOI: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-4-14.               

Piskachova Iryna, Vyacheslav Kharchenko, Kolisnyk Maryna. Research of the attacks spread model on the smart office’s router. International Journal of Computing. No 4. 2020. (Scopus, імпакт-фактор = 0.198, SNIP = 1.254).Vol. 19, iss. 4, рр. 629–637.  

Звіти з НДР

1. Колісник М.О. Елементи методології оцінювання гарантоздатності та кібербезпеки ІоТ-системи. Розумний офіс із мінімізацією енергоспоживання: проміжного технічного звіту «Аналіз задач та розробка положень методології сталого розвитку ІКТ, обґрунтування математичного апарату та методології досліджень» бюджетної НДР «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (номер ДР 0118U003822), с. 25-37.

2. Колісник М.О. Методика вибору комунікаційних протоколів обміну при передачі інформації в системах Web-of Things: проміжного технічного звіту «Розробка та дослідження методів та засобів тестування та верифікації електронних проектів ПЛІС та програмного забезпечення, а також методів забезпечення надійності та функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичних IT-інфраструктур» НДР «Методи, програмно-апаратні засоби та інформаційні технології розроблення і модернізації гарантоздатних комп'ютерних систем, мереж та ІТ-інфраструктур» (номер ДР 0117U005349), с. 226-233.

3. Колісник М.О. Моделі сенсорних мереж систем моніторингу та їх дослідження за критеріями готовність-енергоспоживання: проміжного технічного звіту «Удосконалення теоретичних та експериментальних методів оцінювання енергоспоживання, а також підвищення енергоефективності програмованих засобів з урахуванням вимог до часових, надійнісних факторів« бюджетної НДР «Методологія сталого розвитку та інформаційні технології зеленого комп’ютингу та комунікацій» (номер ДР 0118U003822), C. 86-96.

4. Колісник М.О. Розробка та дослідження моделі розповсюдження атак на маршрутизатор системи Розумний офіс: звіт про НДР 2 етапу Аналіз задач та розробка положень методології оцінювання та забезпечення безпеки критичних інформаційних інфраструктур, обґрунтування математичного апарату та методології досліджень. Аналіз існуючих підходів до створення системи захисту критичних інформаційних інфраструктур» проміжного технічного звіту НДР «Методологічні засади та технології оцінювання та забезпечення безпеки (захисту) критичних інформаційних інфраструктур» (номер ДР 0119U100979), с. 102-110.

5. Колісник М.О. Дослідження моделі готовності IoT-системи Smart Business Center з урахуванням атак на маршрутизатор. Проміжний технічний звіт «Розробка методів і технологій проектування та аналізу гарантоздатних розподілених інформаційних систем і моделей ризик-аналізу і методи оцінювання безпеки  IT-інфраструктур» НДР «Методи, програмно-апаратні засоби та інформаційні технології розроблення і модернізації гарантоздатних комп'ютерних систем, мереж та ІТ-інфраструктур» (номер ДР 0117U005349), с. 180-194.

6. Колісник М.О. Звіт про НДР “Дослідження та визначення методів та засобів радіомоніторингу на залізницях України“. друк.УДАЗТ. – 2007, рег. №0107U007062. 100 с. Єлізаренко О.В., Єлізаренко А.О., Батаєв О.П., Книгавко М.В.

7. Колісник М.О. Звіт про НДР “Дослідження існуючих систем дуплексного радіозв’язку, прийнятних для застосування на залізничному транспорті“. друк. УкрДАЗТ – 2009, рег. № 0109U001518. 138 с. Єлізаренко О.В., Єлізаренко А.О., Батаєв О.П., Книгавко М.В.

8. Колісник М.О. Звіт про НДР. “Розробка методики визначення обсягу робіт з експлуатації телекомунікаційного обладнання” Ч.1, Ч.2. друк. УкрДАЗТ – 2012, рег. № 0111U007919. 94 с. Приходько С.І., Лисечко В.П., Жученко О.С., Волков О.С., Штомпель М.А.

9. Колісник М.О., Піскачова І.В. Звіт про НДР. Научные основы, методы и средства зелёного компьютинга и коммуникаций. Том 1. Разработка теоретических и экспериментальных методов оценивания и уменьшения энергопотребления, а также повышения энергоэффективности программируемых средств. друк. Отчёт о НИР (государственный регистрационный номер   0115U000996).  – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т им. М.Е. Жуковского "ХАИ", 2016. – 253 с. 9 с.

10. Колісник М.О., Піскачова І.В. Звіт про НДР. Моделі оцінки го­товності ІоТ-си­стем розумного бі­знес-центра (РБЦ) з урахуванням енер­гетичних режимів його компонентів. Наукові основи, методи і засоби зеленого комп’ютингу i комуни­кацiй. Том 1. Розроб­лення нових моделей і методів проектування, розгортання, викори­стання та інжинiрингу засобів та продуктів IT. Впровадження отрима­них результатів // Звіт з НДР (державнийй реєстраційний номер   0115U000996).  – Харків: Нац. аеро­космічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", 2017. – 224 с. 8 с.

11. Колісник М.О. Розробка системи висвітлення оперативної обстановки на командному пункті бригади з використанням сучасних засобів супутникової навігації, засобів зв’язку та географічних інформаційних технологій. друк. Звіт про НДР Міністерства оборони України №9 2005 р. (проміжний), шифр “Висвітлення”, п. 2.6 “Обґрунтування вимог до надійності пристроїв керування мікропроцесорної системи з використанням контролю його параметрів”, с.44-54.