Клюшніков Ігор Миколайович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218092653

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9419-7825

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2000507/igor-kliushnikov/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b9N2xCAAAAAJ&hl

 

Освіта:

Закінчив з золотою медаллю Харківський військовий універсистет у 1995 році. З 2000 по 2003 рік – ад'юнкт очної ад'юнктури при Харківському військовому університеті. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14– озброєння і військова техніка, за спеціальною темою . У 2008 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника. З 2020 році докторант очної докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

 

Наукові інтереси:

  • Інтелектуальні системи.
  • Застосування роботизованих систем.
  • Контроль об'єктів критичної інфраструктури

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • Мікроконтроллери (Мобільне програмування)

 

Публікації:

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.

Fesenko, H., Kliushnikov, I. NPP Monitoring Missions via a Multi-Fleet of Drones: Reliability Issues / In Cyber Security and Safety of Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems. edited by Michael A. Yastrebenetsky , and Vyacheslav S. Kharchenko, P.458-473. Hershey, PA: IGI Global, 2020. doi:10.4018/978-1-7998-3277-5.ch017

 

Статті:

Applying the Method of Categorical Analysis for Conceptual Design of an Automated Control System of a Group of Unmanned Aerial Vehicles. Nikiforov A., Kliushnikov I. Journal of Physics: Conference Series. 2021. Volume 1828. P.12-30. doi:10.1088/1742-6596/1828/1/012069.

Ivanchenko, O., Brezhniev, E., Kliushnikov, I., Moroz, B. Cloud Simulation and Virtualization for Testing of Critical Energy Infrastructure Components. International Journal of Computing. 2020. 20(1). P. 119-128. https://doi.org/10.47839/ijc.20.1.2100

Kliushnikov I. M., Fesenko H. V., Kharchenko V. S. Scheduling UAV fleets for the persistent operation of UAV-enabled wireless networks during NPP monitoring // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2020. № 1 (93). С. 29–36. doi: 10.32620/reks.2020.1.03. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2020_1_5.

Клюшніков І. М., Фесенко Г. В. Балансування навантаження між безпілотними літальними апаратами літаючої бездротової мережі у разі використання автоматичних обмінно-зарядних станцій // Комунальне господарство міст. 2020. № 1 (154). С. 113–119. doi: 10.33042/2522-1809-2020-1-154-113-119.

Routing an Unmanned Aerial Vehicle During NPP Monitoring in the Presence of an Automatic Battery Replacement Aerial System / Fesenko H., Kliushnikov I., Kharchenko V., Rudakov S., Odarushchenko E. // Proceedings of the 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2020), Kyiv, Ukraine, May 14-18, 2020. P. 34-39, doi: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125080.

Kliushnikov I. M., Fesenko H. V., Kharchenko V. S. Using automated battery replacement stations for the persistent operation of UAV-enabled wireless networks during NPP post-accident monitoring // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2019. № 4 (92). С. 30–38. doi: 10.32620/reks.2019.4.03.

Клюшніков І. М., Нерубацький В. О., Шалигін А. А. Підхід до формування критеріального апарату оцінки ефективності змішаних угруповань пілотованої та безпілотної авіації // Наука і Техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 4 (37). С. 50–55. doi: 10.30748/nitps.2019.37.0.