Харченко Вячеслав Сергійович

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Cj4CVeoAAAAJ  

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22034616000

ResearcherID https://publons.com/researcher/2166088/vyacheslav-s-kharchenko/

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5352-077X

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Vyacheslav-Kharchenko

 

Освіта і професійна діяльність:

Закінчив Харківське вище командно-інженерне училище у 1974 р., отримав золоту медаль і диплом з відзнакою, кваліфікацію «інженер-електрик» за спеціальністю «Автономні системи керування літальних апаратів». Служив у військах (1974-1977 рр.), навчався  в ад’юнктурі (1977-1980 рр.), працював викладачем і начальником кафедри училища (1980-1992 рр.), начальником кафедри систем управління ракетно-космічних комплексів Харківського військового університету (1992-2001 рр.). У 1983-1986 рр. отримав другу вищу освіту «інженер-патентознавець». Захистив кандидатську дисертацію «Методи діагностування мікропрограмних пристроїв систем керування ракетно-космічних комплексів» (1981 р.) і докторську дисертацію «Теоретичні засади дефектостійких цифрових систем з версійною надмірністю» (1995 р.). Доцент (1987 р.) і професор (1992 р.). Заслужений винахідник України (1990 р.). За сумісництвом - провідний науковий співробітник відділу інформаційно-керуючих систем АЕС  Держцентру ядерної та радіаційної безпеки (1999-2008 рр.), директор НТЦ інфраструктурної безпеки НВП «Радій» (з 2008 р.).  З березня 2001 р. завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ХАІ). Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2019 р.). Координував команди молодих вчених за безпековою тематикою, які отримали премії Президента України (2016 р., 2020 р.). У 2020 р. отримав стипендію Харківської обласної держадміністрації як кращий науковець і вдруге – диплом переможця обласного конкурсу у номінації «науковець». Нагороджений відзнаками НАН України «За професійні здобутки» (2018 р.), МОН України «За наукові досягнення» (2012 р.). 

 

Наукові інтереси:

 • Якість і надійність програмного забезпечення
 • Функційна та кіберезпека інформаційно-керуючих систем та критичних інфраструктур
 • Зелені інформаційні технології
 • Критичний комп’ютінг
 • Доповнена реальність

 

Стажування та міжнародні гранти:

 • 2004 р. – Університет Ньюкаслу, Великобританія (запрошений дослідник за грантом Королівського наукового товариства)
 • 2008, 2019 рр. – Університет Жиліни, Словаччина (запрошений дослідник за грантами Словацької академії наук)
 • 2016 р. – Університет Лідсу,  Великобританія (запрошений професор за грантом Leeds Beckett University)
 • Запрошений доповідач 19 міжнародних конференцій і семінарів з питань безпеки та гарантоздатності (Болгарія, Великобританія, Греція, Грузія, Ізраїль, Італія, Естонія, КНР, Польща, Словаччина, США, ФРН, Україна).

 

Міжнародні та національні проєкти

 • Науковий керівник 8 держбюдж. і 6 госпрозрахунк. проєктів з функційної та кібербезпеки (з 2001р.).
 • Координантор 9 наук. і освітніх проєктів за Європейськ. програмами TEMPUS, FP7, UNTC, ERASMUS+, Horizon2020 з критичного комп’ютингу, безпеки інфраструктур тощо. Керівник від ХАІ проєкту European Network of Cybersecurity Centres and Сompetence Hub for Innovation and Operations ECHO-Horizon2020 (2018-2022рр.).
 • Наук. керівник розробок націон. і галузевих стандартів, зокрема, 5 стандартів Держ. космічного агентства з гарантоздатних ПТК, а також багатьох стандартів з безпеки ІКС АЕС» (2001 р.).

 

Громадська діяльність:

 • Головний редактор журналу «Радіоелектронні і комп’ютерні системи» (з 2015 р.; у грудні 2020 р. відібраний для індексування у Scopus).
 • Співредактор і запрошений редактор 4 міжнародних журналів.
 • Керівник Харківського регіонального центру Індустрія 4.0, який профілюється за напрямом кібербезпеки індустріальних систем та інтернету речей.
 • Президент Українського науково-освітнього ІТ-товариства (з 2018р.).
 • Впродовж 20 років був членом шести спеціалізованих вчених рад. Член експертних і науково-методичних рад при МОН України.

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • «Надійність та відмовостійкість комп’ютерних систем»
 • «Надійність та функційна безпека інформаційно-керуючих систем»
 • «Теорія і технологія критичного комп’ютингу»

 

Публікації:

За станом на 15.5.2021: 314 публікацій, які індексовано в Scopus, 1121 посилання, індекс Гірша 14 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22034616000

Опубліковано 47 монографій і розділів колективних монографій, виданих у всесвітньо відомих видавництвах Springer, IGI-Global, River Publishers. Науковий редактор і співавтор тритомника з зеленої і безпечної ІТ-інженерії (Великобританія, Springer), монографії з гарантоздатних систем інтернету речей (Данія, River Publishers) і двох монографій з кібербезпеки інформаційно-керуючих систем АЕС (США, IGI Global). Понад 40 статей опубліковано у журналах, які видаються інститутами Національної академії наук України і видавалися академічними інститутами бувшого СРСР. Загальна кількість наукових і науково-методичних публікацій складає понад 800 найменувань. Автор понад 700 винаходів, 120 з яких впроваджено в індустрії.