Дужий Вячеслав Ігорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=GDl1wugAAAAJ&hl=en

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=50860981600

ResearcherID https://publons.com/researcher/4424713/vyacheslav-duzhyi/

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3383-1893

 

 

Освіта:

Закінчив Харківський ордена Ленина авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського у 1985 році. З 1985 по 1986 рік – інженер кафедри Обчислювальної техніки і імпульсних пристроїв Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського. З 1986 року працював викладачем кафедри Обчислювальної техніки і імпульсних пристроїв Харківського ордена Ленина авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського на посаді асистента, а потім старшого викладача. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології за темою «Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю». З 2015 року і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри Комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки.

 

Наукові інтереси:

 •   Функціональна безпека систем критичного застосування.

 

Стажування:

У 2019 році пройшов підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Тема випускної роботи: «Методи оцінювання диверсності інформаційно-керуючих систем АЕС».

 

Громадська діяльність: 

 • Гарант освітньої програми "Комп'ютерні системи та мережи" зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія.
 • Підтримка навчального процесу на кафедрі.
 • Член НМК 2.

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

Поточні дисципліни

 • «Основи функціонування комп'ютерів».
 • «Архітектура комп'ютерів».
 • «Операційні системи».
 • «Компонентно-орієнтоване програмування».
 • «Технології програмування (КП)».
 • «Операційні системи (КП)».

Дисципліни, які викладались раніше під час роботи викладачем

 • «Програмування».
 • «Структури даних».  
 • «Системне програмування».
 • «Мікропроцесорні системи».

 

Публікації:

Автор 6 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.

Perepelitsyn, A., Illiashenko, O., Duzhyi, V., Kharchenko, V. Application of the FPGA technology for the development of multi-version safety-critical NPP instrumentation and control systems // Nuclear and Radiation Safety, 2020, 2(26), pp. 52–61.

Duzhyi, V., Kharchenko, V., Panarin, A., Rusin, D. Diversity metric evaluation considering extended NUREG-7007 diversity classification // Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, 2018, pp. 21–25.

Kharchenko, V., Brezhnev, E., Sklyar, V., Duzhyi, V. FPGA platform-based NPP I&C systems: Case study of diversity assessment and selection // 9th International Topical Meeting on Nuclear Plant Instrumentation, Control, and Human-Machine Interface Technologies, NPIC and HMIT 2015, 2015, 1, pp. 93–102.

Kharchenko, V.S., Siora, O.A., Duzhyi, V.I., Rusin, D.O. Standard analysis and tool-based assessment technique of NPP i&c systems diversity // International Conference on Nuclear Engineering, Proceedings, ICONE, 2014, 6.

Kharchenko, V., Duzhyi, V., Sklyar, V., Volkoviy, A. Diversity assessment of multi-version NPP I&C Systems: NUREG7007 and CLB-BASED techniques // Proceedings of IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2013, 2013, 6673088.

Kharchenko, V., Volkoviy, A., Siora, O., Duzhyi, V. Metric-probabilistic assessment of multi-version systems: Some models and techniques // Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, 97, pp. 87–100.

В. В. Дужа В. І. Дужий. Архітектура комп'ютерів. Вступ [Електронний ресурс]: навч. посіб. / В. І. Дужий, В. В. Дужа. – Харків: Нац. аерокосм. ун‑т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 93 с.

Аппаратная организация компьютеров: учеб. пособие / В.И. Дужий, А.А. Галькевич, А.В. Желтухин, А.В. Шостак.– Х.: Нац. аэрокосм. ун‑т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 88 с.

Программное обеспечение для компьютерных систем и сетей. Разработка технического задания / В.И. Дужий, А.В. Волковой, А.А. Волковая, А.А. Галькевич, А.С. Годунов. – Учеб. пособие.– Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2007. – 101 с.  

 

Статті:

Дужий, В. І. Розробка багатоверсійної ієрархії рішень при проектуванні програмного забезпечення [Текст] / В. І. Дужий, І. В. Дужий, А. В. Шостак // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2007. – №8(27). – С. 173 – 176.

Харченко, В. С. Концептуальная модель ИУС с архитектурно-технологической диверсностью [Текст] / В. С. Харченко, В. И. Дужий // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – Х.: ХНТУСГ, 2009. – Вип. 87. – С. 128 – 131.

Дужий, В. И. Оценка показателя версионной избыточности при проектировании программного обеспечения [Текст] / В. И. Дужий, А. В. Шостак, И. В. Дужий  // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – №6. – С. 159 – 165.

Исследование сервисов спортивного программирования как многоверсионных проектов [Текст] / В. И. Дужий, В. С. Харченко, А. А. Старов, Д. О. Русин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – №6(47). –  С. 29 – 34.

Дужий, В. И. Информационная технология поддержки оценивания многоверсионных систем [Текст] / В. И. Дужий // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил : зб. наук. пр.  / Харк. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Вип. 4 (37). – Х., 2013. – С. 108 – 113.

Metric-Probabilistic Assessment of Multi-Version Systems: Some Models and Techniques [Текст] / V. Kharchenko, A. Volkoviy, A. Siora, V. Duzhyi // Dependable Computer Systems: Advances in Intelligent and Soft Computing / ed. Zamojski, W. et. al. – Springer, 2011. – Volume 97/2011. – P. 87 – 100.

Diversity Assessment of Multi-Version NPP I&C Systems: NUREG7007 and CLB-BASED Techniques [Електронний ресурс] / V. Kharchenko, V. Duzhyi, V. Sklyar, A. Volkoviy // Proceedings of the IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Rostov‑on‑Don, Russia, September 27 – 30, 2013. – P. 1 – 5. URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6673088.

Kharchenko, V. Models and Metric-Probabilistic Assessment of Multi-Diversion Systems [Електронний ресурс] / V. Kharchenko, O. Siora, V. Duzhyi // Proceedings of the 7th International Workshop on the Digital Technologies, Žilina, Slovakia, November 11 – 12, 2010. – (CD-ROM).

Standard Analysis and Tool-Based Assessment Technique of NPP I&C Systems Diversity [Електронний ресурс] / V. Kharchenko, O. Siora, V. Duzhyi, D. Rusin // Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Engineering, Prague, Czech Republic, July 7 – 11, 2014. – Paper No. ICONE22-31171. – P. 1 – 10. – URL: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1937362.

Comparative analysis of diversity assessment techniques for Multi-version NPP I&C Systems [Електронний ресурс] / V. Kharchenko, V. Duzhyi, V. Sklyar, A. Volkoviy // Proceedings of the 21th International Conference on Nuclear Engineering, Chengdu, China, July 29 – August 2, 2013. – Paper No. ICONE21-16367. – P. 1 – 10. – (CD-ROM).

Assessment of multi-version NPP I&C systems safety: metric-based approach, technique and tool  [Текст] / V. Kharchenko, E. Bakhmach, A. Siora, V. Duzhyi, A. Volkoviy // Proceedings of the 19th International Conference on Nuclear Engineering,  Osaka, Japan, October 24 – 25, 2011. – Paper No. ICONE19-43216. – P. 1 – 8. – (CD-ROM).

Дужий, И. В. Оценка показателей технологической диверсности многоверсионного проекта с помощью метрик различия [Текст] / И. В. Дужий, В. И. Дужий, А. В. Шостак // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2009: тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конференції. – Х., 2009. – Т. 2. –  С. 170.

Дужий, И. В. Инструментальные средства поддержки экспериментальных исследований многоверсионных проектов [Текст] / И. В. Дужий, А. В. Шостак, В. И. Дужий // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2010: тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – Х., 2010. – Т. 2. – С. 206.

Starov, О. Evaluation of Diversity using Indirect Metrics: Programming Contest-based Approach and Tool [Текст] / О. Starov, V. Duzhyi, V. Kharchenko // Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application” (ACSN’2011): тез. доп. Міжнар. наук. конф. – Львів, 2011. – P. 127 – 130.

Русин, Д. О. Автоматизация исследований многоверсионных проектов на основе сервисов спортивного программирования [Текст] / Д. О. Русін, А. А. Старов, В. И. Дужий // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2011: тез. доп. Всеукр. наук.-техн. конф. – Х., 2011. – Т. 2. – С. 208.  

Відеозапис відкритої лекції: