Молодшим спеціалістам

Кафедра комп'ютерних систем та мереж (503) запрошує випускників вищих училищ, технікумів і коледжів з кваліфікацією «молодший спеціаліст» для навчання за програмою підготовки бакалаврів.

 • Прискорена програма навчання (3 роки) для молодших спеціалістів за спеціальностями:
  • обслуговування програмних систем і комплексів (5.05010101)
  • обслуговування комп'ютерних систем і мереж (5.05010201)
  • розробка програмного забезпечення (5.05010301)
  • обслуговування систем баз даних і знань (5.05010102)
 • Напрями підготовки: Комп'ютерна інженерія (КІ)
 • Ліцензійний обсяг: 80 чол.
 • Кількість місць за "держ. Замовленням": 25 чол.
 • Мови навчання: російська, українська, англійська
 • Вартість навчання

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА 2й КУРС:

 1. ПРОГРАМА вступного іспиту (КІ)
 2. ДОДАТКОВА ПРОГРАМА вступного іспиту (КІ)
 3. ПРОГРАМА вступного іспиту (БІКС)
 4. ДОДАТКОВА ПРОГРАМА вступного іспиту (БІКС)
 Бутенко Валентина Олегівна

тел. (050)-683-60-62

e-mail: valentinaodarus@gmail.com
Харченко В'ячеслав Сергійович

тел. (067)-915-19-89

e-mail: v_s_kharchenko@ukr.net

 Етапи вступної компанії

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії 2016

Денне (Очне) відділення
Скорочений термінНормативний
Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (технікум)
Початок прийому заяв та документів 10 липеня 04 серпня   
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування о 1800 24 липеня о 1800 24 серпня  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань о 1200 01 серпня  о 1200  03 вересня 
Терміни проведення вступних іспитів

с 25 липня по 01 серпня  

с 29 серпня   по 03 вересня 
Термін оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування
не пізніше 1200 02 серпня 
 
не пізніше 1200 04 вересня
Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

 в 1800 06 серпня  

в 1800 06 вересня 
Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування о 1200 07 серпня  о 1200 07 вересня

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 1200 08 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 14 серпня
за державним замовленням - не пізніше 09 вересня, за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 12 вересня