Нікітіна Тетяна Сергіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Освіта:

Закінчила з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2007 році. З 2007 по 2012 рік – аспірантка кафедри інженерії програмного забезпенчення Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, за темою «Методи планування задач реального часу для багатоядерних процесорів».

 

Наукові інтереси:

  • Автоматизація освітніх процесів.
  • Паралельні та розподіленні обчислення.
  • Освітні програми від Amazon Web Services

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  •  «Архітектура комп’ютерів»
  • «Основи програмування»
  • «Кросплатформенні технології»
  • «Паралельні та розподілені обчислювання»

Публікації:

 Авторка понад 19 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях.

 

Статті:

1. Nikitina T. Analysis of the possibility of implementing timetabling system «UniTime» into automated university management complex at National Aerospace University "KhAI" / T. Nikitina, O. Morozova // Міжнародна науково-практична конференція “Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering” ICTM-2019: Тези доп. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – Том 1. – С. 75-78.

2. V. Kharchenko, T. Nikitina, S. Vilkomir. Optimal Selection of Diversity Types for Safety-Critical Computer Systems. USA 12th PSAM International Conference on Probabilistic Safety Assesment and Management, PSAM 2014. https://www.researchgate.net/publication/263581775_Optimal_Selection_of_Diversity_Types_for_Safety-Critical_Computer_Systems

3. Информационная поддержка учебного процесса в Национальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» (Украина). ВВ Воронько, РГ Ерохин, ТС Никитина, ВН Павленко. Обеспечение и оценка качества аэрокосмического образования, 433-473. 2013.

4. Автоматизированная система создания учебных планов в высшем учебном заведении. В.Н. Павленко, Т.С. Никитина, Р.Г. Ерохин. Интегрированная система профессионального образования: проблемы и пути решения. 2012.

5. Мониторинг учебного процесса в рамках единого информационного пространства высшего учебного заведения. В.Н. Павленко, В.В. Владимирович, Р.Г. Ерохин, Т.С. Никитина. Гуманітарний вісник державного вищого навчального заклад «Переяслав”. 2012.

6. Туркин, И.Б. Концепция реализации функциональной безопасности и надежности в операционных системах реального времени [Текст] / И.Б. Туркин, Т.С. Никитина // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 3 (15). – С. 105–109.

7. Туркин, И.Б. Практические аспекты реализации динамического планирования запросов в клиент-серверных системах на основе OPC [Текст] / И.Б. Туркин, Е.В. Соколова, Ю.А. Шепетов, Т.С. Никитина // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 6 (33). – С. 58 – 61.

8. Туркин, И.Б. Анализ алгоритмов планирования задач реального времени для многопроцессорных систем [Текст] / И.Б. Туркин, Т.С. Никитина // Радіоелектронні 17 і комп’ютерні системи. – 2008. – № 7 (34). – С. 25 – 29.

9. Никитина, Т.С. Метод планирования мультимедийных задач в операционных системах реального времени для платформ на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина, И.Б. Туркин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 6 (40). – С. 11–14.

10. Никитина, Т.С. Метод оценки требований к кэш-памяти для периодических задач в системах на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 6 (47). – С. 173–176.

11. Никитина, Т.С. Процедура планирования задач реального времени в системах на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т. С. Никитина // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. – Вип. 3 (15). – К., 2010. – С. 232 – 236.

12. Никитина, Т.С. Эвристические методы решения задачи оптимизации расписания в системах реального времени на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр. – Вип. 2 (18). – К., 2011. – С. 219 – 224.

13. Нікітіна, Т.С. Наближений метод розв’язання задачі розподілу ресурсів на основі рішення задачі про найменше покриття в системах паралельної обробки даних [Текст] / Т.С. Нікітіна // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил: зб. наук. пр. –Вип. 2 (28). – Х., 2011. – С. 107 – 110.

14. Turkin, I.B. Modern concepts of realization functional safety and reliability in realtime operating systems [Текст] / I.B. Turkin, T.S. Nikitina // Computer science and information technologies CSIT' 2006: тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 28 – 30 вересеня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 184 – 187.

15. Никитина, Т.С. Динамический метод планирования задач реального времени в системах на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина // Інтегровані комп’ютерні технологиї в машинобудуванні ІКТМ’2008: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 25–28 листопада 2008 р. – Харків, 2008. – С. 155.

16. Никитина, Т.С. Динамический метод планирования задач реального времени для систем на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина // Інтегровані комп’ютерні технологиї в машинобудуванні ІКТМ’2009: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 15-18 грудня 2009 р. – Харків, 2009. – С. 54.

17. Никитина, Т. С. Динамический метод планирования мультимедийных задач в системах на основе многоядерных процессоров [Текст] / Т.С. Никитина // Системний аналіз та інформаційні технології: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 26-30 травня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 439.

18. Никитина, Т. С. Алгоритм распределения ресурсов в гетерогенных многопроцессорных системах [Текст] / Т.С. Никитина // Інтегровані комп’ютерні технологиї в машинобудуванні ІКТМ’2010: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 23 – 26 листопада 2010 р. – Харків, 2010. – С. 163 – 164.

19. Никитина, Т.С. Метод распределения ресурсов в гетерогенних многопроцессорных системах на основе решения задачи о наименьшем покрытии [Текст] / Т.С. Никитина // Інформаційні технології в навігації і управлінні: стан та перспективи розвитку: тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф., 5–6 липня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 42-43.