Міжнародні проекти

ERASMUS+ ALIOT

Проект ALIOT реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Erasmus+. Основною метою проекту є розробка сучасних теоретичних і практично орієнтованих курсів для підготовки магістрів, аспірантів та підвищення кваліфікації фахівців у сфері Інтернету речей (Internet of Things, IoT). 

TEMPUS - SEREIN

15.03.15

Проект «SEREIN» реалізується за підтримки Європейського Союзу. Основною метою проекту є розробка сучасних теоретичних і практично орієнтованих курсів для підготовки магістрів, аспірантів та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційної безпеки.

TEMPUS GreenCo

"Зелений комп'ютинг і комунікації". Номер проекту: 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR Національний координатор проекту Заслужений винахідник України, д.т.н. професор В.С.Харченко.

TEMPUS CABRIOLET

Мета проекту - відповісти на попит суспільства на висококваліфікованих фахівців в електронній та обчислювальної техніки шляхом введення інтегрованого модельно - орієнтованого підходу для безперешкодного і ефективного еволюційного співпраці і зв'язку між навчальними закладами та промисловістю до 2016 року.

Tempus SAFEGUARD

Зростаюча актуальність проблем зниження ризиків відмов критичних об'єктів та інфраструктур до прийнятного рівня призвела до появи терміну safeware (дослівно - «забезпечення безвідмовності»).

FP7 KhAI-ERA

Загальна мета проекту KhAI-ERA - інтеграція Національного аерокосмічного університету «ХАІ» в Європейський науковий простір. 

Мережева академія Cisco

В даний час в академії можуть пройти навчання студенти кафедри комп'ютерних систем та мереж, а також учні аерокосмічного ліцею за базовою програмою основ апаратного і програмного забезпечення ПК ITEssentials.

Проект ХАІ: хмарні технології - шлях у нову еру

Кафедрою підготовлено звіт "ХАІ: хмарні технології - шлях у майбутнє"