Вамболь Олексій Сергійович

Магістр спеціалізованих комп'ютерних систем, асистент кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202441469

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=_Rame7oAAAAJ

ResearcherID https://publons.com/researcher/1816456/aleksei-vambol/

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1929-7783

 

Освіта:

Закінчив з відзнакою Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2016 році. З 2016 по 2020 рік – аспірант кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

 

Наукові інтереси:

Асиметричні шифри, цифрові підписи, постквантовая криптографія, протоколи узгодження ключів, схеми поділу секрету, генератори псевдовипадкових чисел, завадостійкі коди, теорія чисел, абстрактна алгебра, теорія ймовірностей.

  

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • «Теоретичні основи криптології»
  • «Прикладна криптологія»

 

Публікації:

Автор 10 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі опублікованих в іноземних виданнях та проіндексованих у Scopus.

V. Sklyar, O. Illiashenko, V. Kharchenko, N. Zagorodna, R. Kozak, O. Vambol, S. Lysenko, D. Medzatyi, O. Pomorova, Secure and resilient computing for industry and human domains. Volume 1. Fundamentals of security and resilient computing. Department of Education and Science of Ukraine, National Aerospace University named after N. E. Zhukovsky “KhAI”, 2017, 596 p.

 

Статті:

A. Vambol, V. Kharchenko, O. Potii, N. Bardis, “Post-Quantum Network Security: McEliece and Niederreiter Cryptosystems Analysis and Education Issues”, WSEAS Transactions on Systems and Control, vol. 15, 2020, P. 627-634. (Scopus)

О. С. Вамболь, “Вдосконалена поліноміально-складна атака відновлення відкритого тексту на ранцевий шифр на основі матриць”, Радіоелектронні і комп'ютерні системи, № 3, 2020, С. 67-74. (Scopus)

A. Vambol, “Polynomial-Time Plaintext-Recovery Attack on the Matrix-Based Knapsack Cipher”, International Journal of Computing, vol. 19, iss. 3, 2020, P. 474-479. (Scopus)

A. Vambol, “Application of MATLAB in Practical Teaching of Post-Quantum Cryptography”, Central European Researchers Journal, vol. 5, iss. 2, 2019, P. 31-39.

A. Vambol, “The matrix-based knapsack cipher in the context of additively homomorphic encryption”, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2362, 2019, P. 344-354. (Scopus)

A. Vambol, “The Prospects for Group-based Knapsack Ciphers in the Post-Quantum Era”, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), 2018, P. 271-275. (Scopus)

A. Vambol, V. Kharchenko, “Comparative Reliability Analysis of Reactor Trip System Architectures: Industrial Case”, CEUR Workshop Proceedings, vol. 2104, 2018, P. 637-648. (Scopus)

А. С. Вамболь, “Исследование производительности мажорантно-суперпозиционного алгоритма генерации робастного распределения солитона”, Радіоелектронні і комп'ютерні системи, № 6, 2016, С. 188-193.

А. С. Вамболь, “Мажоранто-суперпозиционный алгоритм генерации случайной величины, имеющей робастное распределение солитона”, Системи обробки інформації, № 2, 2016, С. 83-88.