Andriy Kovalenko

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

a.kovalenko@csn.khai.edu

http://dec.nure.ua/uk-kovalenko/

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=9KzEtDMAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56423229200

ResearcherID https://publons.com/researcher/1995236/andriy-kovalenko/

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2817-9036

 

Освіта:

2000 р. – бакалавр за напрямом “Комп’ютерна інженерія”, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки.

2001 р. – магістр за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”, кафедра ЕОМ, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. Тема магістерської атестаційної роботи: «Розробка та дослідження моделі продуктивності комп’ютерної мережі».

2002-2006 рр. – аспірант кафедри ЕОМ за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю.

2008 р. – кандидат технічних наук, кафедра ЕОМ, Харківський національний університет радіоелектроніки. Спеціальність 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий керівник – проф. Завизіступ Ю.Ю., тема роботи «Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах».

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕОМ.

2018 р. – доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти», науковий консультант – проф. Кучук Г.А., тема роботи «Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур комп’ютерних систем і мереж об’єктів критичного застосування».

2019 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри ЕОМ.

 

Наукові інтереси:

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Інформаційно-керуючі системи
 • Кібербезпека та надійність індустріальних програмно-технічних комплексів.

 

Громадська діяльність: 

2015-2016 рр. – відповідальний за розподіл навчального навантаження на кафедрі ЕОМ.              

З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з наукової роботи та атестації аспірантів на кафедрі ЕОМ.              

З 2019 р. – Голова постійно діючої комісії з навчально-методичної комісії на кафедрі ЕОМ.              

2019-2020 рр. – заступник декана факультету КІУ з наукової роботи.              

З 2019 р. – член Вченої ради факультету КІУ та ХНУРЕ.             

Член професійної спільноти Association for Computing Machinery (АСМ).              

Член науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій за напрямом «123 – Комп’ютерна інженерія» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (наказ № 582 від 25.04.2019).

Нагороди:

 • Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року (наказ №705/2015).
 • Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).
 • Стипендіат іменної стипендії імені Валентина Вікторовича Свиридова Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки видатним та обдарованим молодим науковцям у номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» 2019 року.
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • “Теорія та технололії розроблення безпечних розподілених систем"
 • "Технології розроблення безпечних бездротових і мобільних систем"

 

Публікації та науково-педагогічна робота:

Автор понад 230 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та закордонних виданнях. Член редколегії фахових наукових журналів, вчений секретар секцій та член програмного комітету декількох МНТК, у тому числі тих, то входять до спільноти IEEE:

1) Член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості» (http://itssi-journal.com/index.php/ittsi/about/editorialTeam)

2) Член редколегії фахового наукового журналу категорії «Б» «Сучасні інформаційні системи» (http://ais.khpi.edu.ua/)

3) Член редколегії збірнику наукових праць «Системи управління, навігації та зв’язку» (http://journals.nupp.edu.ua/sunz/about/editorialTeam)

4) Вчений секретар:

• секції «Комп'ютерні методи і засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління» I-VII міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і засобів управління» (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

• секції «Прикладні питання використання комп'ютерних систем в навігації і управлінні» I і II міжнародних науково-технічних конференцій «Інформаційні технології в навігації і управлінні: стан та перспективи розвитку» (2010, 2011);

• секції «Комп'ютерні методи і засоби інформаційних технологій і управління» I-V міжнародних науково-технічних конференцій «Проблеми інформатизації» (2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

5) Член програмного комітету:

• International IEEE Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (IEEE DESSERT) (2018, 2019, 2020);

• VIII-X міжнародних науково-технічних конференцій «Сучасні напрямки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і засобів управління» (2018, 2019, 2020); • VІ-VІІІ міжнародних науково-технічних конференцій «Проблеми інформатизації» (2018, 2019, 2020); • 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI 2018);

• The International Workshop on Reliability Engineering and Computational Intelligence (https://ki.fri.uniza.sk/RECI2020/about.html).  

Офіційний опонент 1 дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук:

• Трубчанінової Карини Артурівни на тему «Моделі, методи та технологія багатоканального доступу та захисту інформації в рухомих комп’ютерних системах» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, березень 2021 р.);

Офіційний опонент 7 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

• Давидова Вячеслава Вадимовича на тему «Метод розподілу доступу та антивірусного захисту даних в комп’ютеризованих інформаційних управляючих системах критичного застосування» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, листопад 2014 р.);

• Казімірової Віри Василівни на тему «Забезпечення ефективності комп'ютерної мережі автоматичної ідентифікаційної системи з використанням сингулярного вейвлет-аналізу» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, червень 2015 р.);

• Ящук Наталі Іскандерівни «Моделі і методи аналізу системи передачі інформації в комп'ютерних мережах в умовах немарківського трафіка» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, серпень 2016 р.);

• Нааем Хазім Рахім Нааем «Моделі та методи розподілу мережевого ресурсу комп’ютерних мереж геоінформаційної системи екологічного моніторингу» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, лютий 2018 р.);

• Бульби Сергія Сергійовича «Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп’ютерних системах» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, травень 2019 р.);

• Бречко Вероніки Олександрівни «Моделі та структури даних на основі асоціативної пам’яті для комп’ютерних систем проектування структур технологічних процесів» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, грудень 2019 р.);

• Сальнікова Дмитра Валентиновича «Апаратні і програмні засоби адаптивної нелінійної цифрової фільтрації на основі детекторів шуму» (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, квітень 2021 р.).

Член разової спеціалізованої вченої ради:

• Наказ МОН України від 21.10.2020 № 1287. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ДФ 64.050.010; Главчев Дмитро Максимович, галузь знань: «Інформаційні технології», спеціальність: «Комп’ютерна інженерія»; опонент. Тема дисертації: «Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи тягового рухомого складу». Науковий ступень – доктор філософії (PhD).