Даншина Світлана Юріївна

Д.т.н., доцент, доцент кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Gw-4KaIAAAAJ&hl=ru

ResearcherID: https://publons.com/researcher/4439761/svitlana-danshyna/

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7354-4146

 

Освіта:

Закінчила з відзнакою Державний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 1999 році. З 2000 по 2003 рік – аспірантка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва, за темою «Системні моделі та метод вибору політик управління матеріальними потоками організації виробництва та збуту продукції підприємства». У 2007 році отримала вчене звання доцента. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами, за темою «Методологічні основи створення системного проєктно-орієнтованого управління розвитком високотехнологічних підприємств».

 

Наукові інтереси:

 • Управління проєктами. 
 • Геоінформаційні технології 
 • Комп’ютерні системи та технології. 
 • Функціональне моделювання.
 • Data mining & Big Data.
 • Системний аналіз.

 

Громадська діяльність: 

 • Помічник декана по роботі з іноземними студентами факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (до 2020 р.).
 • Нагороджена Почесною грамотою ХАІ з нагоди 60-річчя першого льоту людини у космос» (2021 рік).
 • Посіла друге місце в номінації «Молодий науково-педагогічний працівник» конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» (2005 р.).

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

 • «Комп’ютерні системи»
 • «Комп’ютерні технології для ГІС додатків»
 • «Системний аналіз для ГІС додатків»
 • «Інтелектуальний аналіз та Big Data»
 • «Планування та управління ГІС проєктами»

 

Публікації:

• S. Yu. Danshyna and A. S. Nechausov, «Solution of the problem of placing medical facilities in city development projects», Radio Electronics, Computer Science, Control, no 3, pp. 138 – 149, 2020, https://doi.org/10.15588/1607-3274-2020-3-13, Web of Science.

• S. Yu. Danshyna and A. S. Nechausov, «Data Mining for Management of Development Project», Polish journal of science, vol. 1, issue 15, pp. 34 – 39, 2019.

•S. Danshyna, O. Fedorovich and D. Djakons, «Formalization of the processes of projects for the development of high-tech enterprises» in Intelligent computer-integrated information technology in project and program management: collective monograph, edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev, рр. 23 – 38, Riga, Latvia: ISMA University of Applied Science, 2020. doi: https://doi.org/10.30837/MMP.2020.023.

 

Статті:

• Danshyna, S. “General approach to project material resources management”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, no. 1 (15), pp. 43-52, 2021, doi: 10.30837/ITSSI.2021.15.043.

• О. Є. Федорович і С. Ю. Даншина, «Вибір напрямку реформування організації в проектному системному управлінні розвитком», Авіаційно-космічна техніка і технологія, no. 4 (164), с. 83 – 89, 2020. doi: 10.32620/aktt.2020.4.10.

• S. Yu. Danshyna, «Formalization of development processes at changes in business-model of the company» in Information systems and innovative technologies in project and program management: collective monograph, edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev, Chapter 12, рр. 151 – 160, Riga, Latvia: ISMA University of Applied Science, 2019.

• С. Ю. Даншина, «Концепція проєктно-орієнтованого управління розвитком організації», Управління розвитком складних систем, no. 40, с. 32 – 39, 2019. doi: 10.6084/m9.figshare.11968953.

• С. Ю. Даншина, «Методологічне забезпечення процесу управління матеріальними ресурсами проекту розвитку» в Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами: кол. монографія; заг. ред. В. О. Тимофєєва, І. В. Чумаченка, Підрозділ 1.8, с. 79 – 88. Харків, Україна: ФОП Панов, 2018.

• С. Ю. Даншина, «Оцінювання якості технічних засобів комунікацій проекту розвитку», Сучасний стан наукових досліджень та технологій промисловості, no. 4 (6), c. 23 – 32, 2018. doi: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2018.6.023.

• С. Ю. Даншина й А. В. Василенко, «Інформаційна підтримка проектів землеустрою щодо організації території земельних часток», Радіоелектронні і комп’ютерні системи, no. 2 (86), с. 33 – 42, 2018. doi:https://doi.org/10.32620/reks.2018.2.04.