Боярчук Артем Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=39760910600

 

Освіта:

У 2005 році закінчив з відзнакою Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» і одержав кваліфікацію інженера-дослідника.

З 01 вересня 2013 року по 30 серпня 2016 року працював на посаді старшого викладача кафедри комп’ютерних систем і мереж.

З 1 вересня 2005 року до 30 серпня 2009 року Боярчук А.В. навчався в заочній аспірантурі. 6 червня 2012 року успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертаційної роботи «Моделі, метод і інформаційна технологія вибору засобів забезпечення надійності web-сервісів».

 

Наукові інтереси:

  • Рішення на основі блокчейну для сектора B2B;
  • Системні дослідження, що забезпечують надійність, стійкість до відмов та вторгнень у розподілених системах;
  • Розробка техніки та моделей ефективної академічно-галузевої співпраці в секторі ІКТ;
  • Зелені обчислення та комунікації.

 

Стажування:

Артем Боярчук керував або брав участь у ряді проектів з українською промисловістю, європейськими університетами (Королівський технологічний інститут KTH / Швеція, Університет Ньюкасла / Великобританія, Університет Лідса / Великобританія, Міський університет Лондона / Великобританія, Таллінський технологічний університет / Естонія, Університет Отто-фон-Геріке Магдебург / Німеччина.

Упродовж 2013-2015 років він виконував обов'язки українського координатора мережевих проектів, що фінансуються Швецією, «Розбудова спроможності та реформа навчальних програм в галузі ІТ-інженерії безпеки» та «InnoValueNet : Транснаціональна мережа для створення клімату для творчості та інновацій".

Протягом 2006-2016 років він брав участь у підготовці та реалізації серії проектів ЄС TEMPUS: MASTAC (http://www.mastac.org.ua), SAFEGUARD ( http://www.safeguard.org.ua), GREENCO (http://my-greenco.eu/), CABRIOLET (http://www.my-cabriolet.eu), ALIOT (www.aliot.eu. org) між Національним аерокосмічним університетом (Україна), Університетом Ньюкасла (Великобританія), Міським університетом (Великобританія), Або Університет Академі (Фінляндія), Неаполітанський університет Федеріко II, Наполі (Італія), Королівський технологічний інститут (Швеція), Університет Коїмбри (Португалія) тощо.

 

Громадська діяльність: 

Є одним з співорганізаторів університетського конкурсу інновації KhAI Innovate 2018 та KhAI Innovate 2020. На громадських засадах Боярчук А.В. є координатором академічної співпраці Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та британських університетів за програмою подвійних дипломів.

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • «Технології мультисервісних систем»
  • «Організація баз даних»

 

Публікації:

Має 64 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 5 праць навчально-методичного характеру, 12 статей у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань, чотири статті у виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science, 35 тез доповідей на конференціях, з них 23 тези доповідей у збірниках, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science. Також є автором трьох розділів монографій, з яких одна включена до міжнародної наукометричної баз SCOPUS, три патенти на корисну модель.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 31 наукову працю, серед яких чотири статті у виданнях, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science, серед яких одна стаття у вітчизняному рецензованому періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази SCOPUS, тези 20 наукових доповідей, які включені до наукометричної бази SCOPUS та Web of Science, три навчально-методичних праці, чотири наукові статті у вітчизняних фахових виданнях.

 

Статті:

1. Kharchenko V., Ponochovnyi Y., Boyarchuk A., Brezhnev E. (2016) Resilience Assurance for Software-Based Space Systems with Online Patching: Two Cases. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds) Dependability Engineering and Complex Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 470. Springer, Cham;

2. Kharchenko V., Ponochovnyi Y., Boyarchuk A., Gorbenko A. (2015) Secure Hybrid Clouds: Analysis of Configurations Energy Efficiency. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds) Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 365. Springer, Cham;

3. Scenario-based Markovian modeling of web-system availability considering attacks on vulnerabilities // Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Lviv, Ukraine, May 14-16, 2015. – pp. 566-577.

4. Brezhniev E., Boyarchuk A. Probabilistic network-based approach to infrastructure safety assessment with human factor consideration // DT 2014 - 10th International Conference on Digital Technologies 2014. 9-11 July 2014, Zilina, Slovakia. – pp. 12 – 17.

5. Kharchenko V., Ponochovnyi Y., Boyarchuk A. (2014) Availability Assessment of Information and Control Systems with Online Software Update and Verification. In: Ermolayev V., Mayr H., Nikitchenko M., Spivakovsky A., Zholtkevych G. (eds) Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2014. Communications in Computer and Information Science, vol 469. Springer, Cham

6. Kharchenko V., Ponochovnyi Yu., Boyarchuk A. Web systems availability assessment considering attacks on service configuration vulnerabilities // Proceedings of the Ninth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX. June 30 – July 4, 2014, Brunów, Poland. - pp. 275-284.

7. Kharchenko V., Illiashenko O., Boyarchuk A., Sklyar V. Security Informed Safety Assessment of NPP I&C Systems: GAP-IMECA Technique // Procedings of 22nd International Conference on Nuclear Engineering . July 7–11, 2014. Prague, Czeck Republic.

8. Kharchenko V., Illiashenko O., Boyarchuk A. Security Informed Safety Assessment of Industrial FPGA-Based Systems // Proceedings of Probabilistic Safety Assessment & Management conference PSAM 2014, Honolulu, USA.

9. Kharchneko V., Illiashenko O., Boyarchuk A., Vain Ju. FPGA-based critical computing: TEMPUS and FP7 projects issues // Proceedings of the 10th European Workshop on Microelectronics Education, EWME 2014. 14-16 May 2014. Tallinn, Estonia – pp. 74 – 79.

10. Kharchenko V., Brezhniev E., Sklyar V., Boyarchuk A. (2013) Critical Infrastructures Safety Assessment Combining Fuzzy Models and Bayesian Belief Network under Uncertainties. In: Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T., Kacprzyk J. (eds) New Results in Dependability and Computer Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 224. Springer, Heidelberg

11. V. Kharchenko, E. Brezhnev and A. Boyarchuk, "The smart grid's safety: Dynamical hierarchical criticality matrices-based analysis," 2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies, Manchester, 2011, pp. 1-8.

12. S. Gubin, A. Yakovlev, A. Loyan, V. Kharchenko, A. Boyarchuk, Plasmachemical method of hydrogen production out of bioproducts and waste water, 2010 IEEE International Energy Conference, Bahrain, 2010, pp. 458 – 461.