Шостак Анатолій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

a.shostak@csn.khai.edu

 

Освіта:

Закінчив з відзнакою Харківський авіаційний інститут в 1981 році.  У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння і військова техніка». В 2003 році отримав вчене звання доцента.

 

Наукові інтереси:

  • Синтез топології комп'ютерних мереж.
  • Нейронні мережі.
  • Алгоритми обробки даних.

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • «Моделі та структури даних»
  • «Технології програмування»
  • «Організація баз даних»

 

Публікації:

Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій та більше 90 авторських свідоцтв і патентів.

 

Статті:

Шостак А.В. Оцінка ефективності методів ініціалізіції центрів кластерів в беспроводних сенсорних мережах. // МНПК «Інформаційні технології та системи» . – Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2020. – с. 35.

Шостак А.В. Оценка коэффициента покрытия беспроводной сенсорной сети. // Сучасні інформаційні системи. – 2018. Том 2, № 2, Харьків. – C. 74-77.

Шостак А.В. Оценка вероятности связности беспроводной сенсорной сети. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2017. Випуск 2(42), Харьків. – C. 158-160.

Шостак А.В., Дорошенко Ю.И. О выборе координат размещения точек доступа в wi-fi сети. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автоматика та приладобудування. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2015. – № 29 (1138). – С. 62–67.

Шостак А.В., Дорошенко Ю.И. Выбор показателя эффективности для потоковой модели многопутевой маршрутизации. // Системи обробки інформації. Випуск 6 (113), Харьків, 2013. - С. 262 – 264.

Безбабных Ю.В., Шостак А.В. Алгоритм выбора координат базовой станции для беспроводной сенсорной сети. // Системи управління, навігації та зв’язку. Випуск 4(20) 2011 стр. 276-278.

Денисенко В.С., Шостак А.В. Модификация алгоритма построения кратчайшего остовного дерева для беспроводной сенсорной сети. // Системи обробки інформації. Випуск 2 (83), Харьків, 2010. - С. 75 – 77.