Бабешко Євген Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

[email protected]

 

Авторський профіль у наукометричних базах:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=PO6LPVsAAAAJ

Scopus https://scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24823713000

ResearcherID https://publons.com/researcher/1924894/eugene-babeshko

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4667-2393

 

Освіта:

2007 - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", диплом магістра з відзнакою 2019 - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", диплом кандидата наук за спеціальністю "Інформаційні технології" 2020 - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", атестат доцента кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки.

 

Наукові інтереси:

Моделювання та оцінювання надійності та безпеки, розроблення та верифікація програмного забезпечення для критичних галузей, індустріальний Інтернет речей.

 

Стажування:

Має більш ніж 15-річний індустріальний досвід роботи у високотехнологічних компаніях в Україні та закордоном, є експертом у галузі розроблення, верифікації та сертифікації програмного забезпечення та індустріальних інформаційно-керуючих систем. Успішно склав Pearson Test of English General (CEF B2) та отримав сертифікат з англійської мови рівня B2 відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти, виданий Pearson Education Ltd.

 

Громадська діяльність: 

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/705/2015

http://www.president.gov.ua/documents/7052015-19643

 

Забезпечення навчальних дисциплін:

  • Технології програмування
  • Індустріальні IoT системи
  • Теорія і технологія індустріального Інтернету речей

 

Публікації:

Автор 3 монографій та більше ніж 25 статей

 

Статті:

A. Kovalenko, I. Babeshko, K. Leontiiev, V. Tokarev. FPGA technology and Platforms for NPP I&C Systems. In: Cyber Security and Safety of Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems. – [S. l.] : IGI Global, 2020. – P. 419–457. – (Advances in Information Security, Privacy, and Ethics. AISPE). DOI: 10.4018/978-1-7998-3277-5.ch016

Є.В. Бабешко, В.С. Харченко. Використання систем протиаварійного захисту як альтернативи резервуванню при автоматизації небезпечних виробництв //Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка : зб. наук. пр. – Харків, 2007. – Вип. 57, Т. 2. – С. 144–148.

Operating Reliability Assessment of FPGA-based NPP I&C Systems: Approach, Technique and Implementation [Електронний ресурс] / E. Babeshko, I. Bakhmach, V. Kharchenko, E. Ruchkov, A. Siora // Proc. of the 25th Int. Conf. on Nuclear Engineering. Shanghai, China, July 2-6, 2017. URL: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=2658408

E. Babeshko, O. Illiashenko, V. Kharchenko, E. Ruchkov. Safety and Reliability Assessment of NPP Instrumentation and Control Systems Considering Different Communication Architectures // Nuclear and Radiation Safety. – 2020. – № 2 (86). – P. 38–43. DOI:10.32918/nrs.2020.2(86).05

Babeshko E., Sklyar V., Andrashov A., Kovalenko A. Field Programmable Gate Array Technology for NPP I&Cs. In: Kharchenko V., Yastrebenetsky M. (ed.) Nuclear Power Plant Instrumentation and Control Systems for Safety and Security. - IGI Global, 2014. - Pages 116-145.

Бабешко Є.В. Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування [Рукопис] / Є.В. Бабешко, А.А. Коваленко, В.О. Куланов, А.О. Орехова. – Харків, «ХАІ», 2015. – 245 с.