Спеціальності

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія (також називається інженерією комп'ютерних систем) - напрям, який об'єднує інформатику та комп'ютерні технології.

Комп'ютерні системи і мережі

План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Фахівці в області БІКС мають базові знання та навички в застосуванні законодавчої бази в галузі інформаційної та функціональної безпеки

Системне програмування

Студенти, що навчаються за спеціальністю СП, отримують підготовку в галузі інформаційних технологій, аналогічну спеціальності КСМ.