Нові напрями навчання, нові технології, нові можливості

13.06.16

Кафедра комп'ютерних систем та мереж ХАІ рухається вперед, оновлюючи навчальні програми, ураховуючи динаміку розвитку ІТ.

Зокрема, кілька років викладачами і студентами вивчаються, розробляються і досліджуються системи на базі технології Інтернет Речей (Internet of Things, IoT). Створено і впроваджено цикл лекцій і лабораторних робіт (доцент Плахтєєв А.П.), розгорнуто ІоТ-полігон (доцент Узун Д.Д.), реалізовано спеціальний курс в рамках Академії Cisco, за яким 28 студентів отримали сертифікати з ІоТ (асистенти Яновська О.В., Здоровець Ю.В.).

Крім того, кафедра (професор Харченко В.С., професор Горбенко А.В., доцент Яновський М.Е.), плідно співпрацюючи з британськими, французькими і шведськими університетами і ІТ-компаніями України, підготовила кілька цікавих освітніх і R&D проектів за європейськими програмами щодо використання, розвитку і забезпезпечення кібербезпеки ІоТ-систем розумних будинків, індустріальних системах. медичних сервісах. Захищені і готуються до захисту магістерські і кандидатські дисертації, у тому числі і англомовними аспірантами.

Фактично, сформована потужна спеціалізація за цією технологією.

Дуже приємно, що інші провідні університети також йдуть цим шляхом
https://dou.ua/lenta/articles/new-it-specializations/

Інший напрям за hot topic - зелені інформаційні технології (green software and computing).

На базі трирічного великого європейського проекту GreenCo

https://csn.khai.edu/nauka/projects/mezhdunarodnye-proekty-tempus-greenco, де кафедра була національним координатором, разом з колегами з України, Великобританії, Греції, Італії, Словаччини розроблено 14 навчальних і тренінг-курсів і сформовано спеціалізацію з зелених ІТ.

Разом з НВП Радій створено і впроваджено у навчальний процес, наукові дослідження і розробки спеціальний комплекс GreenCo Controller, який дозволяє вимірювати, аналізувати та оптимізувати енерго-характеристики різних програм. Студенти кафедри завдяки цьому мають можливість опанувати новітні програмні технології. Схожі можливості є тільки у кількох університетах Західної Європи та США.

Професори Горбенко А.В., Харченко В.С. були запрошені для викладання курсу Green and Critical Computing в університет Лідсу (Великобританія), який є провідним за напрямом зелених ІТ.
Ще один дуже цікавий і важливий напрям у навчанні та НДР на кафедрі - функціональна та інформаційна кібербезпека. Створено лабораторію пентестингу (доцент Узун Д.Д.) і впроваджено унікальні курси з безпеки програмових систем на FPGA (ст. викладач Перепеліцин А.Е.), веб і хмарної безпеки. Завершуються розроблення низки курсів з кібербезпеки та резіл'єнтних (надстійких) систем за європейським проектом SEREIN

https://csn.khai.edu/nauka/projects/mezhdunarodnye-proekty-tempus-serein

Слід підкреслити, що ці та інші напрями надають можливості студентам, інженерам і науковцям не тільки вивчати і досліджувати модерні ІТ, але й безпосередньо на кафедрі приймати участь у міжнародних і комерційних проектах за різними програмами, відпрацьовувати різні форми кооперації з індустрією сучасних інформаційних технологій. Це також підтримується ще одним проектом CABRIOLET

https://csn.khai.edu/nauka/projects/mezhdunarodnye-proekty-tempus-cabriolet